20 05 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 28 maja 2015 r.

 

 

I N F O R M A C J A Nr 22/2015/EW

 o wypadku zbiorowym (dwa lekkie), któremu w dniu 20 maja 2015 r., około godz. 1110, w chodniku wodnym W-91 przy przecince 27 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” ulegli: ślusarz-mechanik, lat 35, pracujący w górnictwie 9 lat oraz próbobiorca, lat 34, pracujący w górnictwie 3 lata

 

Chodnik wodny W-91 miał szerokość 5,2 m i wysokość 3,9 m. Strop chodnika zabezpieczony pierwotnie obudową kotwową wklejaną został przebudowany obudową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m. W chodniki zabudowany był przenośnik taśmowy Legmet N-1200.

W dniu 20.05.2015 r., w chodniku przebywali dwaj pracownicy: ślusarz-mechanik maszyn i urządzeń górniczych obsługujący przenośnik taśmowy Legmet N-1200 oraz próbobiorca z oddziału kontroli jakości GKj, pobierający próby rudy z przenośnika taśmowego.

Około godz. 1110, gdy obaj pracownicy znajdowali się w rejonie dozownika urobku z szybika, przy prowizorycznym siedzisku, wystąpił opad bryły skalnej z przystropowej części południowego ociosu chodnika wodnego. Opadająca bryła skalna uległa rozkruszeniu (największy fragment miał wymiary 1,60 m x 0,80 m x 0,12 m) a odłamki uderzyły obu poszkodowanych. Poszkodowanych wydano na powierzchnię i przewieziono do Regionalnego Centrum Zdrowia przy ul. Bema w Lubinie. Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie poszkodowanych odłamkami opadającej z ociosu bryły skalnej.

Wg wstępnych opinii lekarskich poszkodowani doznali:

Próbobiorca: Uraz uogólniony bez utraty przytomności, uraz klatki piersiowej i kręgosłupa lędźwiowego bez cech odmy płucnej i zaburzeń neurologicznych.

Ślusarz-mechanik: Uraz uogólniony o cechach stłuczenia, w szczególności w zakresie głowy, grzbietu i barku lewego (podejrzenie urazu obojczyka).

Kopalniana stacja sejsmiczna nie odnotowała aktywności sejsmicznej w rejonie wypadku.

Po przeprowadzeniu oględzin, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej ruchu pieszego w chodniku wodnym W-91 od przecinki 27 do mostu wentylacyjnego za dozownikiem urobku do czasu:

  1. Przeprowadzenia szczegółowej kontroli wyrobiska na okoliczność występowania spękań ociosu i możliwości odspojenia się skał po stronie przejścia ludzi.
  2. Wykonania obrywki skał w miejscach ustalonych podczas przeprowadzonej kontroli i ewentualnego zabezpieczenia obudową w zależności od potrzeb.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

.

do góry