20.09.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 14.10.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 53/2011/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (dwa wypadki lekkie), któremu ulegli dwaj górnicy lat 42 i 47, pracownicy Firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „ROW JAS” Sp. z o.o., w dniu 20 września 2011 r. około godziny 350, w zakładzie górniczym Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach.

Wypadek zaistniał w szybie VI na głębokości 1058,77 m, podczas prac związanych z pogłębia-niem szybu przez Firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze „ROW JAS” Sp. z o.o.

Szyb VI jest szybem wdechowym materiałowo-zjazdowym, dwuprzedziałowym o średnicy 9 m, wykonanym do głębokości 1058,77 m. W przedziale północnym szybu zabudowano górniczy wyciąg szybowy wyposażony w dwie klatki czteropiętrowe, udostępniający poziomy 500 i 900 m. Pod poziomem 900 m w przedziale północnym zabudowane zostało sztuczne dno.

W przedziale południowym zabudowano górniczy wyciąg szybowy kubłowy oraz urządzenia technologiczne do pogłębiania szybu. Pod poz. 900 zabudowano m.in.: pomost bezpieczeństwa i pomost kontrolny oraz urządzenia technologiczne na poz. 1050. Pomost wiszący zabudowany był 38 m nad dnem szybu, zawieszony na linach prowadniczo-nośnych Ø41 mm. Pomost wiszący wykonano jako trzypodestowy.

Pogłębianie szybu prowadzono przy pomocy robót strzałowych. Do wiercenia otworów strzałowych zastosowana została wiertnica szybowa typu T3-K. Wybieranie urobku z dna szybu wykonywane było trzema ładowarkami chwytakowymi typu GRYF-1p zawieszonymi pod pomostem wiszącym. Urobek transportowany był z dna szybu do wysypu zabudowanego na poz. 1050. Prace prowadzono na podstawie technologii „Pogłębiania i zbrojenia szybu VI od głębokości 1034,3 m do głębokości 1150,0 m” zatwierdzonej przez KRZG KWK „Budryk”, w której określono sposób prowadzenia prac związanych z głębieniem szybu.

W dniu 20.09.2011 r. około godziny 350 na zmianie rozpoczynającej się od godz. 000 w czasie prowadzenia robót związanych z pogłębianiem szybu, po wybraniu 3 kubłów urobku rozpoczęto prace przygotowawcze przed wykonaniem odwiertów związanych z dalszym głębieniem. Dwóch pracowników przystąpiło do ręcznego opuszczania pod podest dolny pomostu wiszącego zawiesia linowego Ø32 mm o długości 18 m. Podczas opuszczania zawiesia jednocięgnowego zawieszonego jednym końcem na haku wciągarki PWŁ-10 nastąpiło wysunięcie pętli z haka i jego spadnięcie na najdujących się na dnie szybu pracowników. Urazów lekkich doznało dwóch pracowników.

Przyczyną wypadku było uderzenie spadającym z pomostu wiszącego zawiesiem linowym Ø32 mm o długości 18 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych wydał decyzję, w której nakazał:
Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania otworów strzałowych wiertnicą szybową T3-K podczas głębienia szybu VI do czasu uzupełnienia technologii „Pogłębiania i zbrojenia szybu VI od głębokości 1034,3 m do głębokości 1150,0 m” w zakresie określenia warunków bezpieczeństwa i opisu sposobu wykonania prac związanych ze stosowaniem wciągarki PWŁ-10 z zawiesiem jednocięgnowym Ø32 mm służącym do pionowania wiertnicy T3-K.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry