20.09.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 25.09.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 59/2012/EW

w sprawie wypadku (uraz oka) zaistniałego w dniu 20.09.2012 r. około godz. 2115 w Kopalni „Olkusz-Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, któremu uległ górnik – pracownik obcy, lat 46 pracujący w górnictwie 18 lat.

Wypadek miał miejsce w chodniku wentylacyjnym wschodnim, przewietrzanym opływowym prądem powietrza, w granicach oddziału wydobywczego O/VI na poz. +217,5 npm, w miejscu zabudowy tamy wentylacyjnej, w odległości 15 m od wcinki prowadzącej do dowierzchni 70. Obudowę chodnika, o szerokości 5,0 m i wysokości 3,3 m, w miejscu zdarzenia stanowiły kotwy stalowe typu „Olkusz 16A”. W miejscu zdarzenia znajdowały się odrzwia tamy wentylacyjnej o szerokości 4,8 m i wysokości 3,0 m. Na odrzwiach tamy wentylacyjnej, wykonanej z taśmy przenośnikowej gumowej, zawieszonych było 7 pasów gumowych, każdy o szerokości 0,9 m i jeden skrajny o szerokości 1,2 m, zachodzących na siebie, z wyciętym pośrodku tamy otworem o wymiarach : szerokość 0,2 m, wysokość 1,4 m.

W dniu 20.09.2012 r. po zmianie II górnik zatrudniony w podmiocie zewnętrznym PBSz - Kopex wyjeżdżał na powierzchnię, siedząc na platformie osobowej wozu transportowego SWT-4 wraz z innymi członkami załogi. Około godz. 2115 w trakcie przejeżdżania przez tamę wentylacyjną wykonaną z taśm gumowych, jedna z taśm strąciła mu hełm wraz z przyłbicą plastikową zintegrowaną z hełmem. W wyniku uderzenia kolejną taśmą w część twarzową górnik doznał urazu oka prawego.
Po wyjeździe na powierzchnię opatrzono go w punkcie sanitarnym i odwieziono do szpitala powiatowego w Olkuszu, skąd został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Po udzieleniu specjalistycznej pomocy poszkodowany został odwieziony do domu.

Wg opinii lekarskiej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego u poszkodowanego został stwierdzony uraz tępy gałki ocznej prawej, stan zapalny spojówki i rogówki, erozja powierzchni nabłonka rogówki, podejrzenie wstrząśnienia siatkówki oka prawego.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym poszkodowany był wyposażony i używał w czasie jazdy hełm ze spuszczoną na twarz przyłbicą plastikową pełniącą funkcję okularów ochronnych.

Obowiązek stosowania okularów ochronnych wynika z zarządzenia nr 40 Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego: wszyscy pracownicy korzystający z przejazdu pojazdami oponowymi przystosowanymi do przewozu ludzi zobowiązani są do używania środków ochrony wzroku natychmiast po wejściu do pojazdu.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika w część twarzową taśmą gumową stanowiącą element tamy wentylacyjnej, podczas przejazdu przez tą tamę samojezdnym wozem transportowym SWT-4.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie omówił z kierownictwem zakładu górniczego przyczyny i okoliczności wypadku oraz zalecił zapoznanie z nimi pracowników na najbliższych naradach i szkoleniach załogi.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry