20.10.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa  

GOW-19/gem-206/2014                                                             

Katowice, dnia 3.11.2014 r.


I N F O R M A C J A Nr 19/2014 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 20.10.2014 r. ok. godz. 1200 w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „KALISZKI" w miejscowości Kaliszki, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, któremu uległ kierowca samochodu ciężarowego, lat 53, zatrudniony w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „WHS 1” Hanna Snopkiewicz z siedzibą Wiciejów 112; 05-319 Cegłów
.

Wypadek śmiertelny zaistniał w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „KALISZKI" w miejscowości Kaliszki podczas załadunku samochodu ciężarowego (RENAULT z naczepą) kruszywem koparką HYUNDAI 290NLC-7A. O fakcie zaistnienia wypadku śmiertelnego nie powiadomiono Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie. Po uzyskaniu w godzinach wieczornych w dniu 22.10.2014 r. informacji o zdarzeniu z innych źródeł, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, poleceniem służbowym z dnia 23.10.2014 r. nakazał przeprowadzenie badania powypadkowego zespołowi pracowników inspekcyjno-technicznych.

W Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „KALISZKI" wydobycie kruszywa naturalnego (piasku ze żwirem) prowadzone było na podstawie decyzji koncesyjnej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Eksploatacja była prowadzona w warstwie suchej, systemem ścianowym, w kilku lokalizacjach w granicach obszaru górniczego.

W dniu wypadku ruch zakładu górniczego polegał na wydobywaniu kopaliny koparką z jednoczesnym załadunkiem urobku na samochody ciężarowe. Powyższe roboty prowadzono w północnej części wyrobiska odkrywkowego bez nadzoru osób kierownictwa i dozoru ruchu.

Przed godz. 1200 do załadunku kruszywa podjechał samochód ciężarowy. Operator koparki po upewnieniu się, że kierowca wyszedł z kabiny ciągnika przystąpił do urabiania podsiębiernego kopaliny i załadunku urobku na naczepę samochodu. Koparka była ustawiona prostopadle do górnej krawędzi urabianego piętra, bezpośrednio przy tej krawędzi. Tył naczepy samochodu ciężarowego był ustawiony w odległości ok. 20 cm od koparki w jednej osi z koparką.
W trakcie wykonywania kolejnego obrotu koparki operator koparki usłyszał głuchy dźwięk. Przerwał pracę, wyszedł z kabiny koparki i zauważył pomiędzy koparką a naczepą samochodu ciężarowego, leżącego na prawym boku nieprzytomnego kierowcę samochodu, u którego stwierdził brak pulsu.

Operator koparki natychmiast spowodował wezwanie pogotowie ratunkowego, a przybyły lekarz stwierdził zgon poszkodowanego kierowcy.

Bezpośrednich świadków wypadku nie było.

Przyczyną wypadku najprawdopodobniej było przyciśnięcie przeciwwagą koparki w trakcie jej obrotu, przebywającego w miejscu niedozwolonym kierowcy samochodu, do tylnej krawędzi naczepy.
Ruch zakładu górniczego prowadzony był bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego oraz bez nadzoru osób kierownictwa i dozoru ruchu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie wydał decyzję wstrzymującą w całości ruch zakładu górniczego. Ruch zakładu górniczego będzie mógł być wznowiony po uzyskaniu przez przedsiębiorcę decyzji zatwierdzającej plan ruchu i powierzeniu wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osobom posiadającym wymagane kwalifikacje.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Warszawie.

do góry