godło Polski
PL EN

20.11.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-25/gem-202/2012

Katowice, dnia 27.11.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 25/2012 śm.

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 20 listopada 2012 r., o godzinie 505 w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, któremu uległ górnik firmy usługowej „KA Adam Kolano” z siedzibą w Chorzowie, lat 57, zatrudniony w górnictwie 2,5 roku.

Wypadek zaistniał w chodniku kierunkowym nr 1 w pokładzie 325/1 na poziomie VI (556 m). Wyrobisko drążone kombajnem chodnikowym, o długości 1072 m, w obudowie typu ŁPP10/V32/A, przewietrzano przy pomocy wentylacji odrębnej tłoczącej. W chodniku zabudowano przenośnik taśmowy typu Pioma 1200 oraz trasę kolejki podwieszanej z napędem własnym, z szyn jezdnych o profilu I-155. W odległości ok. 300 m od przodka, w chodniku prowadzono pobierkę wypiętrzonego spągu, przy użyciu spągoładowarki „Ferryt" typu PSU9000.

W dniu 19.11.2012 r. na zmianie nocnej rozpoczynającej się o godzinie 2400, sztygar zmianowy skierował trzyosobową brygadę firmy „KA Adam Kolano” do chodnika kierunkowego nr 1, w celu kontynuacji pobierki spągu. W dniu 20.11.2012 r. około godziny 500 maszynista lokomotywy kolejki podwieszanej typu Scharf, zamierzał przejechać nad miejscem prowadzonej pobierki, z niezaładowanym zestawem transportowym składającym się z 4 belek nośnych typu GHB 60kN-H. Na czas przejazdu kolejki, operator wyłączył spągoładowarkę i przeszedł za trasę przenośnika taśmowego, a pozostali pracownicy brygady, stanęli przy przeciwległym ociosie. Podczas przejazdu kolejki w rejonie prowadzonej pobierki, odbój oporowy końca łańcucha wciągnika belki nośnej zestawu kolejki, zahaczył o czerpak spągoładowarki, powodując jej przemieszczenie i dociśnięcie do ociosu jednego z pracowników, stojącego w jej pobliżu. Po uwolnieniu poszkodowanego, wytransportowano go na powierzchnię do punktu opatrunkowego, gdzie lekarz stwierdził zgon, w wyniku urazu wielonarządowego.

Przyczyną wypadku było: dociśnięcie górnika do ociosu wyrobiska przez czerpak spągoładowarki, przemieszczony w następstwie zahaczenia o niego końcem łańcucha wciągnika belki transportowej, przejeżdżającego zestawu kolejki podwieszanej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji belki transportowej typu GHB 60kN-H o numerze fabrycznym 4255/2011, będącej na wyposażeniu zestawu transportowego kolejki podwieszonej, z wciągnikiem spalinowym Scharf typu DZ 66-2+1 95/R, nr kopalniany 3, do czasu zabudowania pojemnika na łańcuch wciągarki, zgodnie z ustaleniami dokumentacji techniczno-ruchowej.
  2. Bezzwłoczne, ponowne pouczenie wszystkich pracowników zatrudnianych przy wykonywaniu prac transportowych oraz robót górniczych związanych z pobierką spągu, w chodniku kierunkowym nr 1 w pokładzie 325/1 oraz osoby dozoru nadzorujące te prace, w zakresie bezpiecznych metod i warunków wykonywania tych robót, w czasie prowadzonego transportu materiałów spalinową kolejką podwieszoną, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu i miejsc wycofania pracowników zatrudnionych w chodniku kierunkowym nr 1, w czasie przejazdu kolejki.
  3. Bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.
  4. Uzupełnić Technologię TG/2012 wykonywania przybierki spągu w chodniku kierunkowym nr 1 w pokładzie 325/1 przy użyciu spągoładowarki, o zasady wycofania pracowników zatrudnionych przy spągowanie, podczas przejazdu zestawu kolejki podwieszanej.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry