20 11 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                             

  Katowice, dnia 29 listopada 2019 r.

INFORMACJA Nr 79/2019/EW

o pożarze wozu odstawczego typu CB4-PCK, zaistniałym w dniu 20.11.2019 r. ok. godz. 1130, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie.

Pożar wozu odstawczego miał miejsce przy skrzyżowaniu pasa P-34 z komorą K-055 na głębokości ok. 910 m, w polu RU-XI/14 oddziału G-8 w KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG „Lubin” w Lubinie. Rejon przodków pola eksploatacyjnego przewietrzany był prądem powietrza świeżego, płynącym chodnikami N-351, 352 z szybu L-VI. Po przewietrzeniu wyrobisk pola, powietrze odprowadzane było drogami zużytego powietrza do szybu R-VIII sąsiedniej kopalni O/ZG „Rudna”. Pas P-34 w miejscu zdarzenia miał przekrój ok. 20 m2. Strop wyrobiska zabezpieczony był obudową kotwową rozprężną o długości 1,8 m w siatce 1,5 m x 1,5 m.

W dniu 20.11.2019 r. na zmianie I wielozmianowego systemu pracy (WSP) w oddziale górniczym G-8 wykonywano prace wybierania ładowarką łyżkową typu LKP-0805C urobku z odstrzelonych w polu RU-XI/14 przodków i przewożenia go wozem odstawczym do oddalonego o około 900 m punktu odstawy urobku, zlokalizowanego na kracie w przecince P‑20 przy chodniku N-465. Ok. godz. 1100, po załadowaniu urobku z wybranego przodka, operator wozu odstawczego, wykonując ostatni zaplanowany na tej zmianie kurs na kratę, zatrzymał się w pasie P-34. Następnie, podczas ruszania, doszło do pojawienia się ognia w rejonie kabiny operatora, który wydostawał się poza osłonę hamulca awaryjno-postojowego HAP. Operator wozu odstawczego podjął próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym. Równocześnie doszło do zadziałania samoczynnej instalacji gaśniczej Ansul, co spowodowało chwilowe stłumienie ognia. Wobec ponownego rozprzestrzeniania się ognia operator wozu odstawczego ewakuował się z miejsca pożaru do komórki górniczej oddziału G‑8, gdzie powiadomił o zdarzeniu sztygara górniczego oddziału G-8. Dyspozytor górniczy po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze uruchomił akcję ratowniczą zgodnie z planem ratownictwa dla wariantu pożarowego w rejonie oddziału G-8 i przystąpił do wycofywania załogi z zagrożonych wyrobisk. W strefie zagrożenia znajdowały się 42 osoby w O/ZG „Lubin” i jedna osoba w O/ZG „Rudna”. Powiadomiono kopalnię O/ZG „Rudna”, w której wycofano jedną osobę i zabezpieczono dojścia do strefy potencjalnego zadymienia przy szybie wentylacyjnym R‑VIII. Po wycofaniu załogi, akcja ratownicza w O/ZG „Lubin”, polegała na zabezpieczeniu dojść do strefy zagrożenia od strony wyrobisk O/ZG „Lubin” i  aktywnym gaszeniu pożaru przez zastępy ratownicze. Maszynę ugaszono wodą z rurociągu technologicznego. W akcji ratowniczej brały udział trzy zastępy ratownicze z pogotowia Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego oraz zmobilizowane trzy zastępy z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego O/ZG „Lubin”. Akcję pożarową w O/ZG „Lubin” zakończono o godzinie 14.21 w porozumieniu z Kierownikiem Akcji O/ZG ,,Rudna”. Nikt nie uległ wypadkowi. Nie użyto aparatów ucieczkowych. Załoga wycofała się samodzielnie ze strefy zagrożenia. Po ugaszeniu pożaru kontynuowano dalsze schładzanie wodą konstrukcji wozu odstawczego oraz kontrolowano miejsce zdarzenia, do czasu przetransportowania wozu do wyznaczonego miejsca na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Przyczyna pożaru: przyczyną pożaru był zapłon spowodowany zagrzaniem blokowanej tarczy hydraulicznego hamulca awaryjno – postojowego przez zwierające się zaciski hamulcowe HAP, w następstwie spadku ciśnienia oleju hydraulicznego.

Zamierzenia organizacyjno-techniczne: Po przeprowadzeniu w dniu 20.11.2019 r. na zmianie II wizji lokalnej, w związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie zakresie eksploatacji przedmiotowego wozu odstawczego oraz nakazał:

  • zbadanie przez uprawnioną jednostkę stanu technicznego podzespołów hydraulicznych, instalacji elektrycznej, instalacji paliwowej i przeciwpożarowej wozu odstawczego celem ustalenia przyczyny pożaru.
  • ustalenie przez KRZG bezpiecznego sposobu przetransportowania wozu odstawczego do miejsca umożliwiającego ocenę stanu technicznego.
  • przedstawienia sprawozdania i wyników z wykonanych czynności sprawdzających określonych w/w punkcie, w terminie bezzwłocznym.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry