20 12 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                               

  Katowice, dnia 10 stycznia 2020 r.

INFORMACJA Nr 88/2019/EW

o wypadku (bez określenia stopnia ciężkości), zaistniałym w dniu 20 grudnia 2019 r. około godz. 1020 w zakładzie wykonującym roboty geologiczne PP-U UNI INVEST Sławomir Walentynowicz, na terenie wiertni zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej 8 w Gdyni, województwo pomorskie, któremu uległ wiertacz zmianowy.

Do wypadku doszło na terenie wydzielonej części działki nr 34, obręb Chylonia, przy ulicy Przemysłowej 8 w Gdyni, na podeście roboczym wiertnicy udarowej US-250 zlokalizowanym w odległości  około 7 metrów od otworu K-1.

W dniu 20 grudnia 2019 r. od godziny 700 brygada wiertnicza w składzie dwuosobowym, wiertacz zmianowy i pomocnik wiertacza, prowadziła prace wiertnicze na otworze K-1 zlokalizowanym na terenie działki nr 34, obręb 0010 Chylonia, przy ulicy Przemysłowej 8 w Gdyni. Wiercenie otworu na głębokości 152 metry prowadzono systemem udarowym, w rurach okładzinowych o średnicy 11¾ cali, z zastosowaniem świdra ekscentrycznego. Wiertnicę US-250, napędzaną silnikiem elektrycznym o mocy 15 kW za pośrednictwem pasa napędowego płaskiego, obsługiwał wiertacz zmianowy posiadający kwalifikacje osoby dozoru.

Około godziny 1020 wiertacz zmianowy, przystąpił do pokrycia pasa napędowego warstwą antypoślizgową. Prawdopodobnie, w  tym celu przełożył rękę ze środkiem antypoślizgowym przez nieprawidłowo wykonany otwór w osłonie pasa napędowego. Pozostający w ruchu pas napędowy, pochwycił prawą dłoń poszkodowanego i docisnął ją do wirującego koła pasowego silnika napędowego.

Nie ustalono bezpośrednich świadków tego zdarzenia. Poszkodowany samodzielnie uwolnił rękę i udał się w rejon kontenera socjalnego, gdzie w tym czasie przebywał pomocnik wiertacza, który wezwał karetkę pogotowia ratunkowego. Po przewiezieniu do szpitala, poszkodowanemu amputowano trzy palce prawej ręki (wskazujący, środkowy i serdeczny). Do chwili obecnej poszkodowany przebywa w szpitalu.

Prawdopodobną przyczyną wypadku, według wstępnych ustaleń, było pochwycenie prawej dłoni wiertacza zmianowego przez pozostający w ruchu pas napędowy wiertnicy US-250 i dociśnięcie dłoni do wirującego koła pasowego silnika napędzającego wiertnicę.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gdańsku.

do góry