21 02 2018-1

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

Katowice, dnia 26 lutego 2018 r.

INFORMACJA Nr 9/2018/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia, polegającego na znalezieniu środków strzałowych w dniu 21 lutego 2018 r. o godzinie 1645 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, w zbrojonej ścianie 727 w pokładzie 207 na poziomie 500 m.

Znalezienie środków strzałowych miało miejsce w Przecince badawczej S-753 tj. w zbrojonej ścianie 727 w pokładzie 207 na poziomie 500 m. Wyrobisko o długości około 220 m wykonano w obudowie ŁPro/B/V32/10-8/6,9 w niemetanowym pokładzie 207, który w rejonie zbrojonej ściany został zaliczony do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego. Do dnia 21 lutego 2018 r. w wyrobisku zabudowano 127 sztuk sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-20/41 POz i 13 sztuk obudowy typu FRS-20/41-2x3297-1, z planowanych 146.  

W dniu 21 lutego 2018 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1100 prowadzono prace związane ze zbrojeniem ściany 727. Około godziny 1645 ślusarz przebywający w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej o numerze 139, znalazł za łącznikiem lemniskatowym sekcji 19 sztuk zapalników elektrycznych typu Ergodet W 0,45A 500 ms. Pracownik poinformował o znalezieniu środków strzałowych sztygara zmianowego oddziału SUG 2 – nadzorującego prace związane ze zbrojeniem. Sztygar nakazał pracownikom wycofać się z rejonu, wyznaczył posterunki obstawy, a następnie powiadomił dyspozytora ruchu i kierownika ruchu zakładu górniczego o zaistniałym zdarzeniu. Przybyły na miejsce zdarzenia instruktor strzałowy zabezpieczył znalezione środki strzałowe i przetransportował je do składu materiałów wybuchowych na poziomie 300 m.
W związku z zaistniałym zdarzeniem kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomił dyżurującego Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Komendanta Komisariatu Policji w Libiążu, o znalezieniu środków strzałowych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

Zwrócić producentowi – firmie NITROERG S.A. Bieruń, 19 sztuk zapalników elektrycznych typu Ergodet W 0,45A 500 ms, znalezionych w dniu 21 lutego 2018 r. około godziny 1645, w przecince badawczej S-753 w pokładzie 207.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry