21 02 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                         

  Katowice, dnia 6 lutego 2020 r.

INFORMACJA Nr 7/2019śm./EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki śmiertelne), zaistniałym w dniu 21.02.2019 r., w przedziale czasowym od godz. 920 do godz. 1107, w  PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach w Upadowej Vb-S, w pokładzie 510, na poziomie 900 m, któremu ulegli nadsztygar górniczy działu wentylacji, lat 37, pracujący w górnictwie 15 lat i sztygar oddziałowy oddziału WPP, lat 32 pracujący w górnictwie 10 lat. 

Wypadek zaistniał w nieprzewietrzanej części Upadowej Vb-S, stanowiącej wyrobisko przyścianowe czasowo otamowanej ściany 3b-S w pokładzie 510, na poziomie 900 m. Pokład 510 zaliczony został między innymi do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, a temperatura pierwotna skał wynosiła 42oC. Rejon ściany wyłączony został z sieci wentylacyjnej kopalni w listopadzie 2017 r., w ramach akcji pożarowej. W Upadowej Vb-S zabudowano tamę izolacyjną w postaci korka podsadzkowego o konstrukcji przeciwwybuchowej o długości około 30 m. Na dzień 24.02.2019 r., zaplanowano przywrócenie do sieci wentylacyjnej Upadowej Vb-S. Zgodnie z planem akcji ratowniczej, przed jej rozpoczęciem, grubość korka izolującego Upadową Vb-S od czynnych wyrobisk miała być zmniejszona do 3 m, licząc od tamy ryglowej plecowej. Z nieustalonych dotychczas przyczyn do dnia 21.02.2019 r., piasek wypełniający korek podsadzkowy został wybrany na całej jego długości i odsłonięta została tama ryglowa plecowa. W dniu 21.02.2019 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 600, w miejsce korka podsadzkowego i odsłoniętej tamy ryglowej skierowany został sztygar zmianowy wraz z dyżurującym zastępem ratowników. Po dotarciu na miejsce pracownicy stwierdzili, że na miejscu znajdowali się już nadsztygar górniczy z działu wentylacji oraz sztygar oddziałowy oddziału WPP wyposażeni w ratownicze aparaty robocze typu W-70. Z niewyjaśnionych przyczyn nadsztygar i sztygar oddziałowy, po założeniu masek aparatów roboczych W-70, rozcięli płótno podsadzkowe tamy ryglowej i weszli w nieprzewietrzaną część Upadowej Vb-S. W odległości około 150 ÷ 200 metrów od tamy upadli na spąg bez oznak życia. Sztygar nadzorujący pracę zastępu poinformował o zdarzeniu dyspozytora ruchu, który rozpoczął akcję ratowniczą. Ratownicy wydobyli poszkodowanych, a przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon obu pracowników. Akcję ratowniczą kontynuowano do czasu wykonania korka podsadzkowego izolującego nieprzewietrzaną część Upadowej Vb-S.  

Przyczyną wypadku zbiorowego (dwa wypadki śmiertelne) było uduszenie się poszkodowanych, w wyniku przebywania w atmosferze o obniżonej zawartości tlenu, w następstwie nieuprawnionego wejścia za tamę izolacyjną do Upadowej Vb-S, wyłączonej z sieci wentylacyjnej kopalni.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Przekazać aparaty ucieczkowe aparaty regeneracyjne W-70 o numerach kopalnianych 91 i 92, pobrane przez nadsztygara górniczego działu wentylacji i sztygara oddziału WPP, właściwej jednostce atestacyjnej, dla przeprowadzenia badań kontrolnych celem ustalenia ich prawidłowości działania.
  2. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami wypadku zbiorowego.
  3. Przekazać do badań, w specjalistycznej jednostce naukowo badawczej, 3 sztuki pochłaniaczy typu CO2 9x18x28 z tej samej partii, które zostały zastosowane w aparatach tlenowych izolujących roboczych W-70, o numerach kopalniach 91 i 92, pobranych przez nadsztygara górniczego działu wentylacji i sztygara oddziału WPP, w celu sprawdzenia prawidłowości ich działania.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry