21 03 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                         

Katowice, dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA Nr 14/2019/EW

w sprawie wypadku uszkodzenia gałki ocznej, zaistniałego w dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 850 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach w Pochylni B-1 badawczej w pokładzie 401.

Wypadek miał miejsce w Pochylni B-1 badawczej na poziomie 1050 m około 29 m na południowy wschód od skrzyżowania z chodnikiem B-4 i Pochylnią Bw badawczą w pokładzie 401.

Pokład 401 zaliczono do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i IV kategorii zagrożenia metanowego. Pochylnia B-1 badawcza wykonana w obudowie typu V32/10/3 i przewietrzana opływowym prądem powietrza, miała szerokość 5 m, wysokość 2,2 m i nachylenie 3,5°.

W Pochylni B-1 badawczej w pokładzie 401 eksploatowany był układ transportu szynową kolejką podwieszoną z napędem własnym spalinowym, z trasą jezdną typu ZD 24D/130. Szyny trasy jezdnej, podwieszone były za pomocą łańcuchów na „zawiesiach trasy kolejki podwieszonej z zaczepem trasy krótkim”. W bocznej części zawiesia, po obu stronach elementu wzmacniającego, wykonane były dwa otwory. W jeden z tych otworów wprowadzona była śruba z łbem sześciokątnym o średnicy 20 mm, zabezpieczająca ogniwa łańcucha, na którym podwieszona była trasa jezdna kolejki.

W dniu 21 marca 2019 r. na zmianie A, rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar oddziału transportowego GKT, skierował do Pochylni B-1 badawczej dwóch górników i polecił im podnieść trasę jezdną kolejki. Do Pochylni B-1 badawczej, górnicy zabrali z centralnej komory narzędziowej między innymi kilof górniczy jednostronny oraz klucze maszynowe 30 mm i 36 mm. W celu podniesienia trasy jezdnej, górnicy rozkręcali w kolejnych zawiesiach śruby o średnicy 20 mm, zabezpieczające ogniwa łańcucha, na którym podwieszone były szyny trasy kolejki. W czwartym zawiesiu, jeden z górników włożył ostrze kilofa górniczego pomiędzy element wzmacniający zawiesia a łeb śruby, przez co zablokował możliwość jej obracania. Drugi górnik używając jednego klucza maszynowego 30 mm próbował odkręcić nakrętkę śruby. Podczas tych czynności złamała się końcówka ostrza kilofa, który gwałtownie się przemieścił i uderzył prawdopodobnie ostrzem, górnika trzymającego klucz maszynowy w okolice lewego oka.

Drugi z górników udzielił poszkodowanemu pomocy i poinformował o wypadku dysponenta transportu kolejkami podwieszonymi. Dysponent powiadomił o wypadku dyspozytora oraz zorganizował transport poszkodowanego do punktu pierwszej pomocy, gdzie zbadał go lekarz. Z punktu pierwszej pomocy poszkodowanego przetransportowano do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika w lewe oko, prawdopodobnie ostrzem kilofa górniczego.

Przyczyna ta była następstwem złamania się końcówki ostrza kilofa górniczego blokującego śrubę zawiesia, podczas odkręcania nakrętki z użyciem tylko jednego klucza maszynowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach nakazał przed wznowieniem transportu kolejką podwieszoną z napędem własnym w Pochylni B-1 badawczej w pokładzie 401, uzyskać prawidłową odległość od spągu do dolnej krawędzi środka transportowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry