21 05 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                       

Katowice, dnia 1 czerwca 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 22/2016/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym i poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 21 maja 2016 r. o godzinie 1130 w zakładzie górniczym Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary, któremu uległ elektromonter firmy Agencja Poszanowania Energii i Usług Energetyczno-Górniczych ENMAG-EG Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.

Wypadek zaistniał w pomieszczeniu urządzeń potrzeb własnych rozdzielni 6 kV ARp6 („Dołki”), rejon „Brzeziny”, przy rozdzielni 380/220 V RG, w polu dopływowym z transformatora 6/0,4 kV, 250 kVA.

Rozdzielnia 6 kV ARp6 („Dołki”) zlokalizowana na powierzchni w Ruchu Piekary jest rozdzielnią jednosystemową, dwusekcyjną złożoną z 16 pól rozdzielczych typu SM6. Z rozdzielni poprzez transformator 6/0,4 kV, 250 kVA zasilono rozdzielnię 380/220 V RG, zabudowaną w pomieszczeniu urządzeń potrzeb własnych. Rozdzielnię zbudowano ze skrzynek żeliwnych typu „S” i w polu dopływowym z transformatora wyposażono w wyłącznik typu APU-15A. Drugie zasilanie rozdzielni wykonano z transformatora 500/400 V, 50 kVA poprzez rozdzielnie 380/220 V RK1 i R1.

W dniu 21 maja 2016 r. rozdzielnia 380/220 V RG zasilana była z transformatora 6/0,4 kV 250 kVA. W tym dniu sztygar zmianowy oddziału elektrycznego TE5 firmy Agencja Poszanowania Energii i Usług Energetyczno-Górniczych ENMAG-EG Sp. z o.o., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 600, skierował do obsługi i bieżących kontroli urządzeń i instalacji elektrycznych w rejonie „Brzeziny” przy szybie „Dołki” dwóch elektromonterów. Sztygar wystawił pisemne polecenie wykonania pracy nr 23/TE5/P/16 dotyczące okresowej kontroli zabezpieczeń i wyłącznika mocy w polu nr 1 rozdzielni 6 kV ARp6 („Dołki”) oraz czyszczenia pola i transformatora 6/0,4 kV, 250 kVA. Jednemu z elektromonterów powierzył funkcję nadzorującego, natomiast drugiemu (poszkodowanemu) dopuszczającego. Podczas przygotowania miejsca pracy dopuszczający przełączył zasilanie rozdzielni 380/220 V RG na zasilanie drugie oraz wyłączył wyłącznik APU-15A na dopływie z transformatora 6/0,4 kV, 250 kVA. Następnie, bez wyjaśnionych dotychczas przyczyn, o godzinie 1130 w obecności nadzorującego, bez wyłączenia pola nr 1 w rozdzielni 6 kV ARp6 („Dołki”), zdjął osłonę (dekiel) skrzynki przyłączowej i przystąpił do odkręcania będących pod napięciem końcówek kabla zasilającego z transformatora. Wykonując prace, które nie zostały określone w poleceniu pisemnym, kluczem maszynowym dotknął części znajdujące się pod napięciem, powodując zwarcie w wyniku, którego został porażony prądem elektrycznym i poparzony powstałym łukiem elektrycznym.

Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanego przetransportowano do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, gdzie przebywa do chwili obecnej.

W zaświadczeniu o stanie zdrowia lekarz z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich stwierdził porażenie prądem elektrycznym, oparzenie łukiem elektrycznym II/III stopnia twarzy, przedramion rąk, prawego uda i podudzia oraz oparzenia dróg oddechowych poszkodowanego.

Przyczyną wypadku było porażenie prądem elektrycznym i oparzenie łukiem elektrycznym, powstałym w wyniku zwarcia spowodowanego podczas wykonywania prac na kablu znajdującym się pod napięciem 400 V.

W związku z wypadkiem dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • pola nr 1 rozdzielni 6 kV ARp6 („Dołki”),
  • transformatora 6/0,4 kV, 250 kVA,
  • wyłącznika typu APU 15A w rozdzielni 380/220 V RG,

do czasu usunięcia skutków powstałego zwarcia oraz określił warunki wznowienia ruchu w/w urządzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry