21.08.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.08.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 54/2012/EW

o wypadku zaistniałym w związku z robotami strzałowymi i używaniem środków strzałowych w dniu 21.08.2012 r. około godziny 2230, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Ziemowit” w Lędzinach, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G 5, lat 41, zatrudniony w górnictwie 24 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym 040 (wentylacyjnym ściany 914) w pokładzie 209 (zaliczonym do I stopnia zagrożenia tąpaniami) na poziomie III (650 m). Wyrobisko likwidowano wraz z postępem ściany poprzez wywołanie zawału skał stropowych robotami strzałowymi. Za ścianą chodnik utrzymywano maksymalnie na długości 5,0 m.

W dniu 21.08.2012 r., około godziny 2130, górnik strzałowy oddziału G5 przystąpił do wykonywania robót strzałowych mających na celu likwidację, około 5 m, odcinka chodnika badawczego 040 utrzymywanego za ścianą 914. Po załadowaniu materiału wybuchowego (15 kg) do otworów wykonanych w stropie utrzymywanego odcinka wyrobiska, górnik strzałowy uzyskał zgodę sztygara zmianowego na odpalenie ładunków MW ze stanowiska strzałowego znajdującego się w ścianie 914 w odległości ok. 50 m od skrzyżowania z chodnikiem badawczym 040. Około godziny 2230 górnik strzałowy odpalił ładunki MW, a następnie, po okresie wyczekiwania, udał się do chodnika badawczego 040 w celu kontroli miejsca odpalonych ładunków. Na skrzyżowaniu chodnika badawczego 040 ze ścianą 914 napotkał leżącego na spągu górnika, który z niewyjaśnionych przyczyn opuścił posterunek zabezpieczający, wyznaczony w chodniku badawczym 040, około 100 m przed ścianą. Przebywający w strefie zagrożenia górnik, w następstwie odpalenia MW, został rażony odłamkami skalnymi, w wyniku czego doznał obrażeń głowy oraz kończyn dolnych i górnych. Po udzieleniu pierwszej pomocy, poszkodowanego przetransportowano do Szpitala Wojewódzkiego w Tychach.

Przyczyną wypadku było rażenie górnika odłamkami skalnymi, w trakcie wykonywania robót strzałowych w następstwie jego niedozwolonego przebywania w strefie zagrożenia, podczas odpalania ładunków materiałów wybuchowych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Ponownie przeszkolić pracowników, w tym osoby dozoru ruchu zatrudnianych przy wykonywaniu robót strzałowych, w zakresie bezpiecznych metod wykonywania tego typu prac.
  2. Zapoznać zainteresowanych pracowników, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego, z okolicznościami wypadku.
  3. Skierować do przebadania w specjalistycznej jednostce:
    a) środki strzałowe z partii, z których zostały zużyte w czasie zaistnienia wypadku,
    b) sprzęt strzałowy użyty w czasie zaistnienia wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry