21.10.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 24.10.2011 r.

INFORMACJA Nr 55/2011/EW

o wypadku lekkim, zaistniałym w dniu 21.10.2011 r. około godziny 538, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, Ruch Wesoła, któremu uległ młodszy górnik oddziału wydobywczego KG-4, lat 23, zatrudniony w górnictwie 2 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie 575/1 w pokładzie 510, wybieranej na wysokość do 4,0 m w warstwie 3 (przystropowej), na poziomie 665 m. Od dnia 19.10.2011r. prowadzono w rejonie roboty likwidacyjne, związane z projektowanym skróceniem długości ściany z 285 m do 230 m.

W dniu 21.10.2011r., około godziny 510, górnik strzałowy oddziału KG-4 przystąpił do wykonywania robót strzałowych, mających na celu rozsadzenie luźnych brył kamienia, zalegających w środkowej części ściany, na trasie przenośnika zgrzebłowego. Po załadowaniu materiału wybuchowego do otworów strzałowych, wykonanych w bryłach kamienia, górnik strzałowy skierował młodszego górnika w kierunku skrzyżowania ściany z pochylnią II (wentylacyjną), nie odprowadzając go osobiście do posterunku zabezpieczającego miejsce wykonywania robót strzałowych. Po wydaniu polecenia górnik strzałowy udał się, w przeciwną stronę ściany, na stanowisko strzałowe. W ścianie, w pobliżu skrzyżowania z pochylnią II, czterech pracowników wierciło otwory dla zabezpieczenia stropu w miejscu pogorszonych warunków. Nadgórnik, dozorujący te prace, odmówił natychmiastowego wycofania się wraz z podległymi mu pracownikami. Wobec powyższego młodszy górnik zawrócił w kierunku miejsca wykonywania robót strzałowych, a gdy znajdował się w pobliżu załadowanych otworów, nastąpiło odpalenie ładunków materiałów wybuchowych. Po zdarzeniu nadgórnik, wraz z górnikiem strzałowym, zastali młodszego górnika siedzącego na przenośniku ścianowym, z zakrwawioną twarzą, w odległości ok. 4 m od miejsca odpalenia ładunków. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanego przetransportowano do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, gdzie lekarz stwierdził liczne rany szarpano-kłute z otarciem naskórka i bardzo liczne powbijane ciała obce na całej powierzchni ciała, uszkodzenie mięśnia brzuchatego łydki prawej, liczne stłuczenia ciała, określając, że obrażenia spowodowały lekkie uszkodzenia ciała.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego, przemieszczającymi się odłamkami skalnymi, w następstwie jego niedozwolonego przebywania w strefie zagrożenia, podczas odpalania ładunków materiałów wybuchowych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zalecił:

  1. Przeprowadzenie ponownego przeszkolenia, górników strzałowych oraz osób dozoru nadzorujących roboty strzałowe, w zakresie bezpiecznych metod wykonywania tego typu prac.
  2. Odsunięcie od dostępu do środków strzałowych i wykonywania robót strzałowych górnika strzałowego, do czasu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku.
  3. Skierowanie do przebadania w specjalistycznej jednostce naukowo-badawczej:
    a) środki strzałowe z partii, z których zostały zużyte w czasie zaistnienia wypadku,
    b) sprzęt strzałowy użyty w czasie zaistnienia wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry