21.12.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.12.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 75/2012/EW

w sprawie zawału skał stropowych, zaistniałego w dniu 21.12.2012 r., około godziny 2340 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach.

Miejsce zawału znajdowało się w dowierzchni wentylacyjno-środkowej 070 w pokładzie 620 na poziomie 550 m, w odległości około 140 m w kierunku północnym-wschodnim od skrzyżowania z przecinką 316. Pokład 620 o grubości 1,4 m został zaliczony do I stopnia zagrożenia tąpaniami, IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Nad pokładem zalegał łupek ilasty o grubości około 8,10 m. Dowierzchnia o wysokości 3,0 m i szerokości około 4,6 m, wykonana była w latachr dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w obudowie typu ŁP-8/V25 z rozstawem odrzwi co 1,0 m. Odrzwia obudowy stabilizowane były rozporami wieloelementowymi. Wykładkę stropu stanowiły okładziny żelbetowe, natomiast ociosu - siatka stalowa typu MM. Elementy obudowy były miejscami silnie skorodowane, występowały braki rozpór stabilizacyjnych, okładziny żelbetowej w stropie i siatki MM na ociosach. W wyrobisku zabudowany był przenośnik taśmowy typu Gwarek-1000 odstawy głównej, służący do transportu urobku pochodzącego ze ściany 313 w pokładzie 620 na poziomie 550 m.

W dniu 21.12.2012 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, w oddziale KG-3, na poziomie 550 m, prowadzono eksploatację pokładu 620 ścianą 313. Około godziny 2350 dyspozytor ruchu został poinformowany przez elektromontera, zatrudnionego do utrzymania ruchu urządzeń odstawy głównej, o zatrzymaniu ruchu przenośnika taśmowego typu Gwarek-1000, zabudowanego w dowierzchni wentylacyjno-środkowej 070 w pokładzie 620 na poziomie 550 m, w wyniku opadu skał stropowych w tym wyrobisku. Zawał objął odcinek dowierzchni o długości około 8m, pomiędzy cechami 140 m a 148 m. Obudowa została połamana i przewrócona, w wyniku utraty podporności i stabilności, w związku z jej nieprawidłowym stanem. Przemieszczenie grawitacyjne mas skalnych do wyrobiska spowodowało wyrwę w stropie do wysokości około 2,0 m. Przepływ powietrza był zachowany. Zawał swym zasięgiem nie objął pracowników.

Według wstępnych ustaleń przyczyną zawału była utrata podporności i stabilności obudowy dowierzchni wentylacyjno-środkowej 070 w pokładzie 620 na poziome 550 m, w wyniku korozji łuków obudowy.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej ruchu załogi w dowierzchni wentylacyjno-środkowej 070, do czasu usunięcia skutków zawału, określenia przyczyn zdarzenia przez kopalniany zespół ds. zagrożeń oraz zapewnienia na całej długości wyrobiska wymaganej podporności i stabilności obudowy.
  2. Powyższe prace prowadzić w oparciu o ustalenia kierownika ruchu zakładu górniczego, zaopiniowane przez kopalniany zespół ds. zagrożeń z zakresu mechaniki górotworu i obudowy oraz technologii zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3. Wymienione w pkt. 2 dokumenty winny uwzględniać zasady monitorowania
    stanu zagrożeń zawałowych i wentylacyjnych w dowierzchni wentylacyjno-środkowej 070 oraz aktualne warunki geologiczno-górnicze, związane z zaistniałym zawałem skał stropowych, przy uwzględnieniu wniosków zespołu określającego przyczyny zaistniałego zdarzenia.
  4. Wydać na powierzchnię, w celu przeprowadzenia badań przez specjalistyczną jednostkę, dwa komplety łuków obudowy typu ŁP-8/V25, pochodzących z miejsca zaistniałego zawału, tj. dowierzchni wentylacyjno-środkowej 070, celem określenia podporności i stanu technicznego tej obudowy.
  5. Wyniki badań przesłać Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach do dnia 15 stycznia 2013 r.
  6. Zapoznać załogę kopalni z okolicznościami i przyczynami zaistniałego zawału.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry