22 01 2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  22  marca 2022 r.

INFORMACJA Nr 3/2022/EW

o wypadku zbiorowym (pięć wypadków lekkich), do którego doszło w dniu 22.01.2022 r. około o godz. 1445 w zakładzie górniczym PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu - Pole „Szczerców”.

Do wypadku doszło na łuku zjazdowym z pochylni o szerokości 5 m na poziom III (+ 103 m n.p.m.), w rejonie pompowni N-2, podczas transportu osób pojazdem typu Land-Rover.

W dniu 22.01.2022 r. sztygar zmianowy zmiany II przydzielił pracę sześciu pracownikom do pracy na zwałowarce Z-98, do rejonu której mieli być przetransportowani samochodem typu Land-Rover. Pojazdem przewożonych było łącznie z kierowcą siedem osób. Około godz. 1445 zjeżdżając z pochylni na poziom III, kierowca w trakcie hamowania  na ośnieżonej nawierzchni drogi, stracił panowanie nad samochodem, w wyniku czego samochód wpadł w niekontrolowany poślizg i przewrócił się na lewy bok. Wszyscy pracownicy jadący samochodem opuścili pojazd o własnych siłach. Jeden z operatorów koparek wielonaczyniowych i zwałowarek (będący pasażerem pojazdu) poinformował telefonicznie sztygara zmianowego, że transportowani pracownicy w wyniku wypadku nie dotarli do zwałowarki Z-98. Sztygar zmianowy natychmiast powiadomił pogotowie ratunkowe i Zmianowego Inżyniera Ruchu o zaistniałym wypadku, a następnie udał się na miejsce zdarzenia. Około godz. 1500 na miejsce wypadku przybyła Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe. Po wstępnym zaopatrzeniu medycznym pięciu poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitala w Bełchatowie w celu przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich. Pozostałych dwóch pracowników nie zgłosiło żadnych obrażeń.

Straż Pożarna postawiła samochód na koła, odłączyła akumulator oraz zabezpieczyła taśmą ostrzegawczą miejsce wypadku.

Akcji ratowniczej nie prowadzono, podjęte działania ograniczone były do udzielania pomocy przedmedycznej.

Przybyła na miejsce wypadku Policja przeprowadziła kontrolę trzeźwości kierowcy samochodu - stwierdzając wynik negatywny.

Według informacji udzielonych ze szpitala poszkodowani doznali potłuczeń i lekkich obrażeń. Trzech pracowników opuściło szpital w dniu wypadku natomiast dwóch pozostałych pracowników opuściło szpital w drugim i trzecim dniu po wypadku.

W czasie wypadku nie było opadów, temperatura powietrza wynosiła ok. - 20C, wilgotność ok. 79%.

Samochód Land-Rover posiadał aktualne badania techniczne.

Przyczyną wypadku było niedostosowanie, przez kierującego samochodem Land-Rover, prędkości poruszania się samochodu w trakcie zjazdu z pochylni do panujących warunków na ośnieżonej drodze technologicznej. 

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wyda decyzje nakazującą:

  • zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku, 
  • ponownie przeszkolić kierowców samochodów technologicznych w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pogorszonych warunków spowodowanych trudnymi warunkami atmosferycznymi,
  • doprowadzić samochód Land-Rover do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry