22 03 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                           Katowice, dnia  14 lipca 2023 r.

INFORMACJA Nr 14/2023/EW

w sprawie uszkodzenia obiektu budowlanego zakładu górniczego tj. estakady kablowej nr 4 do OST-5, zaistniałego w dniu 22 marca 2023 r. około godziny 1200 w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu.

Estakada kablowa nr 4 do OST-5, wybudowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach, użytkowana była w kopalni Janina od roku 2014, między innymi nad drogą wewnątrzzakładową i wykorzystana do poprowadzenia kabli sieci rozdzielczych średniego napięcia 6kV z rozdzielni GSZ-1. Na estakadzie ułożone zostały kable poprowadzone w kierunku rozdzielni w budynku nadszybia szybu Janina VI zasilającej maszynę wyciągową tego szybu oraz rozdzielni na poziomie 350, która zasilała odstawę główną na poziomie 800 i rozdzielni na poziomie 800, która zasilała kompleks ścianowy ściany 709 w pokładzie 207.

W dniu 22 marca 2023 r. w kopalni Janina na drodze wewnątrzzakładowej w rejonie estakady nr 4 do OST-5 transportowano kontener socjalny, który przemieszczany był po jezdni z wykorzystaniem ładowarki typu Libheer 564. Około godziny 1200, podniesiona łyżka przejeżdżającej ładowarki typu Libheer 564 uderzyła w znajdujące się nad drogą, przęsło estakady kablowej nr 4 do OST-5. W wyniku uderzenia jedno z przęseł zostało zrzucone z podpór i obrócone o 90 stopni wokół dłuższej osi oraz sąsiednie przęsło uniesione nad gniazda łożysk i obrócone wzdłuż dłuższej osi. Zrzucone z podpór przęsło pozostało podparte podniesioną łyżką ładowarki typu Libheer 564  i zawisło na kablach.

Uszkodzenie estakady kablowej nr 4 do OST-5, spowodowało konieczność wyłączenia spod napięcia kabli umieszczonych na tej estakadzie i uruchomienie rezerwowego zasilania  maszyny wyciągowej szybu Janina VI oraz rozdzielni na poziomie 350 zasilającej odstawę główną na poziomie 800 i rozdzielni na poziomie 800 zasilającej kompleks ścianowy ściany 709 w pokładzie 207.

Przyczyną uszkodzenia estakady kablowej nr 4 do OST-5, było uderzenia łyżką ładowarki w przęsło estakady pomiędzy podporami. 

W związku z zaistniałym zdarzeniem, w dniu 22 marca 2023 r. Dyrektor OUG w Katowicach wydał decyzję nakazując: 

  1. Wstrzymanie użytkowania estakady kablowej nr 4 do OST-5 (wymienionej pkt 4 planu ruchu, poz. 8.7), zlokalizowanej na terenie TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu, w zakresie uszkodzonych przęseł, do czasu bezzwłocznego wykonania ich naprawy. 
  2. Wykonanie stabilizacji uszkodzonych przęseł estakady kablowej nr 4 do OST-5 (wymienionej pkt 4 planu ruchu, poz. 8.7) w terminie do 23 marca 2023 r. 
  3. Wyłączenie z użytkowania drogi zakładowej oraz terenu zakładu górniczego pod uszkodzonymi przesłani estakady kablowej nr 4 do OST-5, dokonanie wyznaczenia strefy niebezpiecznej, jej wygrodzenia i oznakowania zakazem wstępu.
  4. Wykonanie ekspertyzy budowlanej estakady kablowej nr 4 do OST-5 (wymienionej pkt 4 planu ruchu, poz. 8.7), w celu ustalenia zakresu powstałych uszkodzeń oraz określenia warunków i sposobu przywrócenia estakady do użytkowania, w terminie do 31 marca 2023 r.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry