22 03 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                  

 Katowice, dnia 4 kwietnia 2016  r.

 

 INFORMACJA Nr 12/2016/EW

 o pożarze agregatu sprężarkowego typu R2S/400/B, który zaistniał w dniu 22.03.2016 r.  około godziny 1227 w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. w Wieliczce w zakładzie górniczym  Kopalnia Soli „Wieliczka” w Wieliczce.

 

Pożar agregatu sprężarkowego typu R2S/400/B zaistniał w poprzeczni Rittinger na poziomie IV, w odległości około 55 m od szybu wentylacyjnego „Kościuszko”. Poprzecznia Rittinger o wymiarach: szerokość 2,50 m, wysokość 2,90 m zabudowana była w obudowie drewnianej w rozstawie odrzwi 1,0 m, z opinką stropu deskami drewnianymi. Poprzecznia, zaliczona do I  kategorii zagrożenia metanowego i I stopnia zagrożenia wodnego, przewietrzana była opływowym prądem powietrza.

W dniu 22.03.2016 r. na zmianie I w poprzeczni Rittinger eksploatowany był agregat sprężarkowy służący do zasilania sieci sprężonego powietrza, między innymi do napędu ręcznych urządzeń pneumatycznych  wykorzystywanych przy pracach na poziomie IV.
W dniu zdarzenia, sztygar zmianowy oddziału mechanicznego kopalni odnotował  w książce kontroli agregatu sprężarkowego kontrolę miesięczną i stwierdził stan dobry urządzenia.

W dniu 22.03.2016 r. trzech pracowników firmy GPRS Hydrokop Sp. z o.o. wychodząc z podłużni Keller do poprzeczni Rittinger zauważyli palący się agregat sprężarkowy (płomienie wydobywały się spod obudowy). Pracownicy odłączyli zasilanie agregatu sprężarkowego wyłącznikiem KTO zlokalizowanym na południowym ociosie chodnika dojściowego do poprzeczni Rittinger i natychmiast przystąpili do gaszenia pożaru dostępnymi gaśnicami. Jeden z pracowników około godziny 1230 powiadomił o pożarze dyspozytora ruchu kopalni. Dzwoniąc do dyspozytora dowiedział się od niego, że czujnik typuVT Tx-3241 zabudowany na podszybiu szybu „Kościuszko’ na poziomie IV sygnalizuje od godziny 1227 przekroczenie CO powyżej 200 ppm (zakres pomiaru czujnika 0 – 200 ppm). Pomimo zgłoszenia pożaru dyspozytor nie uruchomił telefonu alarmowego z zapisem magnetofonowym. Dyspozytor powiadomił o pożarze natychmiast kierownika ruchu zakładu górniczego. Kierownik ruchu zakładu górniczego wraz z kierownikiem działu wentylacji prowadzili do godziny 1250  akcję ratowniczą poza telefonem alarmowym. Pierwsza rozmowa kierownika ruchu zakładu górniczego została nagrana na telefonie alarmowym o godzinie 1250, o tej godzinie kierownik ruchu zakładu górniczego oficjalnie przejął akcję ratowniczą. Przebieg akcji ratowniczej został udokumentowany w „Książce prowadzenia akcji ratowniczej” od godziny 1300 do godziny 1320.

W gaszeniu pożaru pomagali przychodzący na miejsce pożaru inni pracownicy. Pożar został ugaszony około godziny 1317. Przystąpiono do zabezpieczania agregatu, odkręcono osłony i zasypywano  go piaskiem ze skrzyni ustawionej obok. Ogółem zużytych zostało 22 szt. gaśnic: 17 szt. gaśnic pianowych i 5 szt. gaśnic proszkowych. W strefie zagrożenia nie było żadnych osób, poza osobami, które gasiły pożar.

W miejscu pożaru sztygar zmianowy Oddziału Górniczego Zabezpieczenia i Podsadzki o godzinie 1300 wykonał pomiary składu powietrza kopalnianego przyrządem typu XAM 5000, które nie wykazały przekroczeń stężeń gazu. kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję pożarową o godzinie 1318. Po zakończonej akcji ratowniczej około godziny 1330 na miejsce zdarzenia, wraz z kierownikiem akcji dół i górnikiem pomiarowcem, przybył zastęp ratowników górniczych. Według oświadczenia kierownika akcji ratowniczej zastęp ratowniczy tylko towarzyszył kierownikowi akcji dół i pomiarowcowi, który pobrał pipetowe próby powietrza do analizy chemicznej. Dokonana kontrola miejsca pożaru potwierdziła skuteczne ugaszenie pożaru, jego zabezpieczenie oraz prawidłowy skład atmosfery kopalnianej.

W wyniku przeprowadzonych, w dniu 22.03.2016 r. od godz. 1500, oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono: brak łopatek wentylatora chłodnicy olejowo powietrznej, brak oleju w zbiorniku olejowym - ciśnieniowym, niedrożne w znacznej części kanały przepływowe powietrza chłodzącego chłodnicę, w prawym górnym narożniku chłodnicy nieregularny przelotowy otwór o średnicy około 50 mm, wytopioną osłonę manometru ciśnienia powietrza, szczątkowe - zwęglone ślady wkładu miękkiego filtra powietrza, zwęgloną częściowo izolację przewodu oponowego zasilającego silnik elektryczny i przewodu sterowniczego, znajdujących się wewnątrz obudowy agregatu od strony skrzynek sterowniczych, stopiony i spalony lakier osłony przekładni pasowej napędu sprężarki, rozerwane, a w miejscach przerwania zwęglone pasy klinowe przekładni, zwęgloną powłokę lakierniczą stopnia śrubowego i separatorów oleju sprężarki.

 Wg wstępnych ustaleń, przyczyną pożaru była eksploatacja agregatu sprężarkowego typu R2S/400/B niezgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej agregatu sprężarkowego typu R2S/400/B.

 W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wydał decyzję wstrzymującą eksploatację agregatu sprężarkowego typu R2S/400/B nr fabr. 08 do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności  z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji techniczno-ruchowej agregatu sprężarkowego typu R2S/400/B

w zakresie:

  • braku wentylatora chłodnicy olejowo – powietrznej,
  • braku oleju w zbiorniku ciśnieniowym oleju,
  • uszkodzonej chłodnicy olejowo – powietrznej.

Wznowienie ruchu uzależnił od wyników odbioru technicznego, za zezwoleniem kierownika ruchu zakładu górniczego.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry