22 05 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                                 Katowice, dnia 27 maja 2015 r.

GOW-7/gpo-105/2015

 

I N F O R M A C J A   Nr 7/2015 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 22 maja 2015 r., około godziny 1020, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach, w chodniku 268a-badawczym w pokładzie 206/1 na poziomie II (500m), któremu uległ górnik oddziału zbrojeniowo-likwidacyjnego GZL 2, lat 27, pracujący w górnictwie 3 lata.

 

Wypadek zaistniał w chodniku  268a-badawczym w pokładzie 206/1 na poziomie II (500m), wydrążonym poza polem eksploatacyjnym. Wyrobisko o wysokości 3,3 m i szerokości 4,8 m, wykonano w obudowie typu ŁP9/V29/A w rozstawie co 0,75m, stabilizowanej rozporami dwustronnego działania, z opinką wykonaną z siatek łańcuchowo-węzłowych. Chodnik 268a-badawczy, zlokalizowany w pokładzie nieskłonnym do tąpań, był sukcesywnie likwidowany poprzez rabowanie obudowy wyrobiska. Do dnia 22.05.2015 r. wyrabowano 207 szt. odrzwi obudowy, a do wyrabowania pozostało 96 sztuk na długości około 76,8m.

W dniu 22.05.2015 r. na zmianie I, rozpoczynającej się od godziny 600, sztygar zmianowy oddziału zbrojeniowo-likwidacyjnego GZL 2 skierował sześciu pracowników do chodnika 268a-badawczego, w tym trzyosobową brygadę do wzmacniania obudowy przeznaczonej do rabowania. Około godziny 1020, w trakcie wykonywania prac, z kawerny zawałowej powstałej nad zlikwidowaną częścią chodnika 268a-badawczego, odspoiła się bryła łupku o wymiarach 2,2 m x 0,7 m x 0,5 m, która uderzyła w stojak drewniany zabudowany pod ostatnimi niewyrabowanymi odrzwiami, a ten przewracając się uderzył górnika w głowę. Górnik doznał rozległego urazu czaszki z urazem mózgu. Poszkodowany został wytransportowany na noszach poza rejon prowadzonych prac, gdzie wezwany lekarz prowadził akcję reanimacyjną. O godz. 1231 lekarz stwierdził zgon.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie górnika w głowę stojakiem drewnianym przewróconym przez bryłę łupku, odspojoną z kawerny zawałowej powstałej nad zlikwidowaną częścią chodnika 268a-badawczego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania rabowania obudowy chodnika 268a-badawczego w pokładzie 206/1, do czasu: 
    • wywołania pełnego zawału skał stropowych w części wyrobiska, w której wyrabowano obudowę,
    • wykonania wzmocnienia obudowy wyrobiska na odcinku co najmniej 10 m przed czołem prowadzonego rabowania obudowy, w sposób zgodny z projektem technicznym i w sposób zapewniający jej odpowiednią podporność i stabilność.
  2. Przeprowadzić ponowne przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania rabowania chodnika 268a-badawczego w pokładzie 206/1
  3. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

 

do góry