22 06 2015 1

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

                                                                                             Katowice, dnia 29 czerwca 2015 r.

 

 

I N F O R M A C J A Nr 29/2015/EW

o zdarzeniu uszkodzenia zakończenia przewodu oponowego 6kV zaistniałego w dniu 22.06.2015 r. około godz. 2110 w Zakładzie Górniczym Trzuskawica w Sitkówce, należącym do przedsiębiorcy - Trzuskawica S.A., Sitkówka 24, 26-052 Nowiny.

 

            Zdarzenie miało miejsce w odkrywkowym zakładzie górniczym „Trzuskawica”, w kontenerze przesuwnej stacji transformatorowej PST-21 6/0,4kV 250kVA znajdującej się na poziomie I-szym, w południowym rejonie wyrobiska „Trzuskawica”.

        W dniu 22.06.2015r. na zmianie II-giej ok. godz. 2110, dyżurny stacji GPZ 110/6kV należącej do Przedsiębiorcy (zlokalizowanej poza zakładem górniczym), z której zasilany jest zakład górniczy, przekazał informację do zmianowego sztygara górniczego o  pojawieniu się doziemienia w sieci 6kV pochodzącego z sieci zakładu górniczego. Dokonując objazdu wyrobiska  sztygar stwierdził wydobywający się swąd i lekkie dymienie z kontenera stacji PST-21. Wezwano Straż Pożarną i wyłączono napięcie zasilania do stacji oddziałowej SO-7, z której zasilane są wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w wyrobisku „Trzuskawica”. Po otwarciu drzwi do komory średniego napięcia stacji PST-21 stwierdzili, że uszkodzeniu uległo zakończenie przewodu oponowego typu OGW 3x35+3x15, tj. upaleniu uległa jedna żyła robocza w miejscu jej wyprowadzenia z opony. Powstały w czasie doziemienia łuk elektryczny spowodował okopcenie najbliższych elementów w komorze, ale nie spowodował powstania pożaru. Pracownicy Straży Pożarnej profilaktycznie obsypali komorę proszkiem gaśniczym.

Wykonane czynności sprawdzające wykazały, że powstałe zwarcie doziemne zostało wyłączone przez zabezpieczenie ziemnozwarciowe w stacji oddziałowej SO-7, w polu zasilającym linię kablową do stacji PST-21.

Zasilanie na pozostałe urządzenia elektryczne w wyrobisku „Trzuskawica” zostało niezwłocznie przywrócone. 

Zakończenie przewodu oponowego wykonane było poprzez odpowiednie przycięcie jego opony, wyprowadzenie żył roboczych i ochronnych, zakończenie ich końcówkami kablowymi oraz zaizolowanie taśmą wszystkich żył.

      Prawdopodobną przyczyną zaistniałego uszkodzenia zakończenia przewodu oponowego było zjawisko starzenia się izolacji gumowej, które w czasie panujących niekorzystnych warunków pogodowych w dniu zdarzenia (duża wilgotność od przechodzących od rana opadów deszczu) spowodowało jej osłabienie i wystąpienie zwarcia doziemnego.

Przeprowadzone przez OUG oględziny miejsca zdarzenia potwierdziły, że nie wystąpił pożar w stacji  PST-21. Kontrola przeprowadzonych okresowych pomiarów elektrycznych dla stacji oraz zasilającej ją linii wykazała, że zostały przeprowadzone wszystkie wymagane badania,  które na dzień zdarzenia były aktualne.

W związku ze zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji stacji PST-21 do czasu usunięcia skutków upalenia żyły roboczej przewodu oponowego i wykonania pomiarów sprawdzających.

W świetle dotychczasowych ustaleń  w szczególności wobec braku cech zaistnienia pożaru  Urząd odstępuje od dalszych czynności.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry