godło Polski
PL EN

22.07.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-12/GEM-23/2009

Katowice, dnia 28 lipca.2009 r.

INFORMACJA Nr 12/2009 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 22.07.2009r. o godzinie 1512 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Krupiński” w Suszcu, w obiekcie oddziału sortowni Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, w rejonie stacji napinania przenośnika taśmowego typu B-1600, któremu uległ pracownik oddziału PMR, konserwator maszyn i urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla, lat 44, pracujący w górnictwie 26 lat.

Wypadek zaistniał w rejonie stacji napinania przenośnika taśmowego typu B-1600 (urządzenie 2.202), pod pomostem łączącym obiekt sortowni z obiektem zbiorników węgla surowego, w odległości około 39m od budynku sortowni.

Przenośnik taśmowy urządzenia 2.202 o długości 187m, wyposażony był w 12 wyłączników awaryjnego wyłączania, po 6 z każdej strony oraz 5 dzwonków typu KBC-2, zabudowany był w pomoście 2.3 łączącym obiekt sortowni z obiektem zbiorników węgla surowego. Napęd tego przenośnika wraz ze stanowiskiem obsługi znajdował się w obiekcie zbiorników węgla surowego na poziomie 34,9m. Stacja napinania przenośnika zlokalizowana była pod pomostem. W jej skład wchodził bęben obciążnikowy o średnicy 630mm, obciążony masą około 5Mg, zlokalizowany na wysokości 4,1m od poziomu gruntu. Zespół bębna napinającego wraz z obciążeniem był zabezpieczony obustronnie przed spadnięciem łańcuchem Ø18x64. Po obu stronach stacji napinającej znajdowały się drabiny metalowe z kabłąkami, zamocowane do konstrukcji pomostu.

W dniu 22.07.2009r., na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1400, sztygar zmianowy oddziału PMR skierował trzyosobowy zespół do prac związanych z wydłużaniem łańcuchów zabezpieczających bęben obciążnikowy stacji napinania przenośnika taśmowego B-1600 urządzenia (2.202). Do wykonywania tych czynności przystąpiono pomimo niezabezpieczenia przez elektromontera stanu wyłączenia przedmiotowego przenośnika przed przypadkowym uruchomieniem w rozdzielni 500 V 31RS. Konieczność takiego zabezpieczenia została odnotowana w „Książce zablokowań i odblokowań urządzeń średniego i niskiego napięcia w zakładzie przeróbczym dla bezpiecznego wykonywania robót na urządzeniach mechanicznych”, prowadzonej przez dyspozytora zakładu przeróbki mechanicznej węgla, który nie przekazał tej informacji elektromonterowi. Prace związane z przedłużaniem łańcucha, po stronie północnej, wykonywał konserwator maszyn i urządzeń zakładu przeróbki mechanicznej węgla, z drabiny na wysokości około 5m, pod bezpośrednim nadzorem sztygara zmianowego. O godzinie 1512, w trakcie prowadzonych prac, niespodziewanie został uruchomiony przenośnik taśmowy, w wyniku czego konserwator został pochwycony i wciągnięty pomiędzy taśmę a bęben obciążnikowy stacji napinania. Przenośnik został zatrzymany za pomocą nadajnika awaryjnego wyłączania znajdującego się w części poziomej pomostu. Po rozcięciu taśmy, poszkodowanego uwolniono, a następnie przetransportowano do punktu opatrunkowego, gdzie lekarz stwierdził zgon. W wydanej opinii zapisał: „Stwierdzam zgon. Rozległy uraz wielonarządowy”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku w dniu 22.07.2009r. o godzinie 1535 został poinformowany przez KRZG o zaistniałym wypadku śmiertelnym.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było pochwycenie i wciągnięcie konserwatora pomiędzy taśmę a bęben obciążnikowy stacji napinania przenośnika taśmowego, w wyniku niespodziewanego uruchomienia tego przenośnika, w trakcie wydłużania łańcucha zabezpieczającego bęben przed spadnięciem.

Przyczyna ta była następstwem organizowania i prowadzenia prac przez sztygara zmianowego oraz dyspozytora zakładu przeróbki mechanicznej węgla w sposób nie zapewniający bezpieczeństwa pracowników, co polegało na wykonywaniu prac przy przenośniku taśmowym bez jego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku w dniu 22.07.2009r. wydał decyzję, w której nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej przenośnika taśmowego typu B-1600 (urządzenie 2.202) w obiekcie sortowni zakładu przeróbki mechanicznej węgla, do czasu:

  1. wykonania połączenia rozciętej taśmy tego przenośnika,
  2. przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym odbioru technicznego w/w przenośnika przez komisję powołaną przez KRZG oraz uzyskania jego zezwolenia na ponowne oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry