22 07 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                      

  Katowice, dnia 25 lipca 2019 r.

INFORMACJA Nr 46/2019/EW

w sprawie pożaru endogenicznego zaistniałego w dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 111 w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach, na placu składowym urobku nr 1, w rejonie zrębu Szybu I.

Pożar wystąpił na placu składowym urobku nr 1 zlokalizowanym w granicach terenu zakładu górniczego, w części południowo-zachodniej Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, będącego częścią obiektu budowlanego zakładu górniczego. Składowisko urobku, wyposażone w czynną instalację przeciwpożarową, oddalone było: 150 m od zrębu Szybu I, 200 m od Szybu II i 250 m od Szybu VII, pełniących funkcję szybów wdechowych. Na placu składowano miał węglowy w ilości około 145000 ton, w pryzmie o wysokości około 11 m, szerokości około 50 m i długości około 200 m.

W dniu 21 lipca 2019 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 2200, nie prowadzono robót na składowisku węgla. W dniu 22 lipca 2019 r. około godziny 111 pracownik ochrony zauważył, w rejonie południowej skarpy składowiska, miejscowe ogniska pożaru oraz dym wydobywający się spod wierzchniej warstwy miału węglowego. O powyższym fakcie poinformował osobę dozoru ruchu, która niezwłocznie powiadomiła telefonicznie dyspozytora ruchu kopalni o zaistniałym zdarzeniu. Dyspozytor powiadomił dyżurującą osobę kierownictwa kopalni, Państwową Straż Pożarną w Katowicach oraz zastępy Straży Pożarnej z KWK Mysłowice-Wesoła, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Kopalni z 31 stycznia 2018 r., w sprawie: składu i zakresu działania służb przeciwpożarowych powierzchni KWK Murcki-Staszic. Akcją kierował brygadier Państwowej Straży Pożarnej. W prowadzonej akcji gaszenia i dogaszania pożaru brało udział 6 zastępów straży pożarnej (4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 2 zastępy z KWK Mysłowice-Wesoła). Akcję gaszenia pożaru zakończono o 330.

W czasie prowadzenia akcji pożarowej nikt nie został poszkodowany. Wydobywające się dymy nie wypłynęły na ciągłość prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w tym urządzeń i pracowników pracujących pod ziemią. Zaistniałe zdarzenie nie wymagało ewakuacji pracowników z wyrobisk podziemnych.

W wyniku pożaru zostało usunięte około 60 ton miału, a miejsce pożaru schłodzone wodą.

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach prowadzi badania przyczyn i okoliczności powstałego pożaru. Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną pożaru było samozagrzanie się miału węglowego na zwałach, zlokalizowanych na placu składowym urobku, w rejonie Szybu nr I.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej miejsca pożaru, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry