22 08 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                          

           Departament

Warunków Pracy i Szkolenia

         Katowice, dnia 30 sierpnia 2017 r.              

                                                  

INFORMACJA Nr 46/2017/EW

w sprawie wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godzinie 1740 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie.

Wypadek zbiorowy zaistniał w ścianie nr 33, w pokładzie 405/1, na poziomie 850 m.

Pokład 405/1 o grubości od 1,8 m do 2,2 m i nachyleniu od 10° do 18°, zaliczony został do I stopnia zagrożenia tąpaniami, II kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana nr 33 o długości do 250 m i wysokości od 1,8 m do 2,2 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami 33a i 33b badawczymi w pokładzie 405/1. Ściana ta wyposażona została w 153 sekcje liniowe typu Glinik 14/35-POz oraz 7 sekcji skrajnych typu Glinik 14/35-POz wyposażonych między innymi w osłony ociosu. Urabianie w ścianie nr 33, w pokładzie 405/1 prowadzone było kombajnem typu JOY 4LS20 współpracującym z przenośnikiem typu Rybnik 850. Od uruchomienia w dniu 8 grudnia 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2017 r. ścianą nr 33 w pokładzie 405/1 uzyskano średni postęp 799,5m i do jej zakończenia pozostał wybieg około 216m.

W ścianie, przy chodniku 33a badawczym, strop wzdłuż ociosu zabezpieczano układanym na stropnicach drewnem o długości 5,0 m, obejmującym stropnice obudowy indywidualnej oraz stropnice sekcji nr 160 i 159.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1430, sztygar zmianowy oddziału G2-K skierował do eksploatacji pokładu 405/1 ścianą nr 33 zespół 13 pracowników, w tym 4 operatorów sekcji obudowy zmechanizowanej oraz 3 górników do zabudowy skrzyżowania ściany przy chodniku 33a badawczym. Urabianie rozpoczęto od sekcji nr 110 w kierunku napędu pomocniczego przenośnika ścianowego przy chodniku 33a badawczym. Przesunięto napęd pomocniczy przenośnika ścianowego i zabezpieczono strop w ścianie drewnem na odcinku obejmującym stropnice obudowy indywidualnej oraz stropnice sekcji nr 160 i 159. Ponownie urobiono caliznę węglową w kierunku chodnika 33a badawczego, poczym kombajn wycofano do sekcji nr 140 gdzie został zatrzymany.
Po przesunięciu napędu pomocniczego przenośnika ścianowego 3 górników zatrudnionych do zabudowy skrzyżowania ściany przy chodniku 33a badawczym z pomocą operatora sekcji obudowy zmechanizowanej, przystąpili do zabezpieczania stropu w ścianie drewnem na odcinku obejmującym stropnice obudowy indywidualnej oraz stropnice sekcji nr 160 i 159. Pracownicy ci, stojąc na przenośniku ścianowym wsuwali drewno okrągłe o długości 5,0 m
na opuszczoną stropnicę sekcji nr 159. Dwóch z nich, to jest górnik i operator sekcji znajdowało się pod sekcją obudowy zmechanizowanej o nr 158, której osłona ociosu ściany była zamknięta i nie zabezpieczała ociosu. Około godziny 1740 przy sekcji nr 158 z ociosu ściany odspoiły się bryły węgla, z których jedna o wymiarach 2,0 x 1,1 x 0,4 m, docisnęła górnika do elementów konstrukcji przenośnika ścianowego oraz uderzyła operatora sekcji w twarz, klatkę piersiową i rękę. Po uwolnieniu górnika spod bryły  przez pracowników oddziału G2-K i udzieleniu mu pierwszej pomocy przystąpiono do jego transportu na noszach. Operator sekcji o własnych siłach wyszedł do chodnika 33a badawczego w pokładzie 405/1, a następnie do przekopu B8E na poziomie 850 m, skąd obaj poszkodowani zostali przewiezieni wozem sanitarnym kolei podziemnej pod szyb „Paweł” na poziomie 850 m, gdzie pomocy udzielił im lekarz.

Po wytransportowaniu na powierzchnię, górnik zabrany został przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, natomiast operatora sekcji przewieziono karetką do szpitala nr 1 w Gliwicach.

W opinii lekarskiej z dnia 22 sierpnia 2017 r. stwierdzono: u górnika „uraz kończyny górnej lewej. Obszerna rana tłuczona okolicy barku lewego. Uszkodzenie splotu ramienia lewego. Otwarte złamanie obojczyka lewego.”, u operatora sekcji „uraz kończyny górnej lewej, nosa i kręgosłupa piersiowego. Podejrzenie zwichnięcia barku lewego. Podejrzenie złamania lewego obojczyka i złamania kości nosa”.

Przyczyną wypadku zbiorowego było dociśnięcie górnika do elementów konstrukcji przenośnika ścianowego oraz uderzenie operatora sekcji w twarz, klatkę piersiową i rękę bryłą węgla o wymiarach 2,0 x 1,1 x 0,4 m odspojoną od niezabezpieczonego ociosu ściany.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wydał decyzję, w której nakazał:

  • sprecyzować zapisy „Technologii prowadzenia robót w ścianie nr 33 w pokładzie 405/1” stanowiącej integralną część „Projektu technicznego eksploatacji ściany nr 33 w pokładzie 405/1 na południe od przekopu B10E prowadzonej w warunkach specjalnych, tj. poniżej poziomu udostępnienia”, zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2016 r. przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w zakresie obowiązku utrzymywania otwartych osłon ociosu ściany sekcji obudowy zmechanizowanej, podczas wykonywanych prac związanych z wykładką drewnem stropu w rejonach skrzyżowań ściany z chodnikami przyścianowymi,
  • ponownie przeszkolić pracowników zatrudnianych w ścianie nr 33 w pokładzie 405/1 na okoliczność zabezpieczenia ociosu węglowego i wykonywania obrywki przed rozpoczęciem prac związanych z koniecznością wejścia na trasę przenośnika ścianowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry