22 09 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

GOW-13/gem-299/2015

                                                                                                                                                                                                                                                 Katowice, dnia 28 września 2015 r.

  

I N F O R M A C J A   Nr 13/2015 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego  w dniu 22.09.2015 r. ok. godz. 1200 w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu, któremu uległ ślusarz – rewident  oddziału szybowego MPSz-3, lat 49.

 

Wypadek zaistniał na 5 piętrze (poziom +33,44 m) siedmiopiętrowej basztowej wieży szybowej szybu „Budryk”. We wszystkich piętrach wieży wykonane były otwory montażowe,
o wymiarach 5,0 x 3,5 m, pokryte dwuczęściowymi klapami stalowymi. Do otwierania i zamykania klap używana była suwnica, o udźwigu 25 t, zabudowana na ostatnim piętrze wieży. W dniu 22.09.2015 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar zmianowy oddziału szybowego MPSz-3, skierował 2 pracowników tego oddziału do wykonywania prac porządkowych w budynku wieży szybu „Budryk”. Około godziny 1200 przodowy zespołu przebywał na 5 piętrze budynku, gdzie otwarta była jedna część klapy
o wymiarach 2,56 x 3,92 m, zabezpieczającej otwór montażowy. W tym czasie drugi pracownik sprzątał klatkę schodowa poniżej tego piętra. Przodowy próbował samodzielnie zamknąć klapę używając do tego suwnicy, pomimo że nie posiadał stosownego upoważnienia do jej obsługi. Podczas zamykania klapy, kiedy przodowy stał obok otworu montażowego, oddalonego o 0,25 m od ściany budynku, nastąpiło gwałtowne opadniecie klapy i dociśnięcie przodowego do konstrukcji ramy otworu. W wyniku tego zdarzenia nastąpił zgon poszkodowanego w następstwie urazu zmiażdżeniowego klatki piersiowej i głowy.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przygniecenie przodowego do konstrukcji otworu montażowego klapą zamykającą otwór.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor SUG wydał decyzję zakazującą użytkowania suwnicy montażowej Q=25T, zabudowanej na konstrukcji jezdnej – poziom główki szyny
+56,7 m wieży szybowej szybu „Budryk”, w zakresie transportu pionowego pomiędzy zrębem szybu a poziomami budynku wieży wyciągowej do czasu wyposażenia pomostów w cięgna linowe o udokumentowanej obciążalności oraz przeprowadzenia nadzwyczajnej kontroli pozostałych elementów przenoszących obciążenia podczas transportu, tj. rolek kierunkowych, uchwytów do podnoszenia klap otworów montażowych oraz elementów zabezpieczających – zaczepów zabezpieczających klapę w pozycji pionowej.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry