22.10.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.11.2013 r.

INFORMACJA Nr 50/2013/EW

o wypadku zbiorowym - strzałowym (trzy wypadki lekkie), który miał miejsce w dniu 22 października 2013 r. ok. godziny 215 w przodku pasa P-56 z chodnika D-11, w piętrze D1W pola D oddziału G-23, w KGHM POLSKA MIEDŹ SA Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie.

Wypadek zbiorowy (trzy wypadki lekkie) miał miejsce w przodku pasa P-56 z chodnika D-11, w piętrze D1W pola D oddziału G-23, w ruchu KGHM POLSKA MIEDŹ SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie na głębokości około 740 m p.p.t. Wyrobisko drążone było w warstwie piaskowca o miąższości 3,5 m z przybieraniem 0,20 m warstwy dolomitycznej na podstawie Projektu Techniczncznego Eksploatacji Pola A,C,D,G, Rejon GG-3 z 2009 r., zatwierdzonego przez KRZG.

Na zmianie IV 21.10.2013 r. dwóch górników strzałowych i górnik ładowali naboje udarowe do otworów strzałowych w przodku pasa P-56. Przodek ten był tzw. „przodkiem zawiedzionym” po robotach strzałowych wykonanych na zmianie II w dniu 21.10.2013 r. Po doładowaniu sześciu otworów strzałowych w lewej, górnej części przodka, górnik strzałowy - przodowy zespołu, przystąpił do doładowywania otworów strzałowych w prawej części przodka z platformy wozu strzałowego SWS. Ok. godz. 215 w lewej części wyrobiska nastąpiło odspojenie i zsunięcie płyty skalnej o wymiarach ok. 2 x 1,5 x 0,1 m z czoła przodka, które spowodowało detonację materiału wybuchowego w jednym z otworów strzałowych. W wyniku detonacji obrażeniom lekkim uległo trzech pracowników przebywających w wyrobisku: przodowy zespołu przebywający na platformie wozu strzałowego, górnik - obserwujący przodek dla asekuracji przodowego - przebywający na wozie strzałowym oraz górnik strzałowy, operator wozu przebywający w kabinie operatora.

Poszkodowani doznali: urazu ciśnieniowego oraz urazów twarzy na skutek uderzenia odłamkami skał.

Poszkodowani o własnych siłach wycofali się z rejonu.

Przyczyną wypadków było działanie na poszkodowanych udarowej fali powietrznej oraz uderzenie drobnymi odłamkami skalnymi powstałymi w wyniku detonacji środków strzałowych, spowodowanej najprawdopodobniej uderzeniem płyty skalnej osuwającej się z czoła przodka.

Po przeprowadzonych oględzinach, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzje, w których nakazał:

I.

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w części dotyczącej pasa P-56 z chodnika D-11 w piętrze D1W pola D O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” do czasu:

  • zabezpieczenia i przekazania do składu MW środków strzałowych znajdujących się w przodku, poza załadowanymi otworami strzałowymi, oraz ich przekazania do składu MW w celu zabezpieczenia do czasu przeprowadzenia niezbędnych badań,
  • zabezpieczenia i przekazania doskłada MW środków strzałowych znajdujących się w wozie strzałowym,
  • wyprowadzenia wozu strzałowego SWS nr 84 z przodka do komory maszyn,
  • opracowania bezpiecznego sposobu ponownego odpalenia zawiedzionego przodka i odpalenie go;

na zasadach ustalonych przez KRZG O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.

2. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w części dotyczącej eksploatacji samojezdnego wozu strzałowego nr 84, uszkodzonego w wyniku detonacji środków strzałowych, do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

II.

1. Przeprowadzić, przez właściwą jednostkę, badania materiału wybuchowego Ergodyn 35E i zapalników nieelektrycznych INDETSHOCK LP, z partii użytych do załadowania przodka pasa P 56 z chodnika D-11, w dniu 21 października 2013 r. i jego doładowania w dniu 22 października 2013 r. w polu D piętra D1W oddziału G-23, w ruchu KGHM POLSKA MIEDŹ SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice.

2. Przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wyniki z przeprowadzonych badań, w terminie bezzwłocznym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry