22 10 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

GOW-14/gg-105/2015

Katowice, dnia 29 października 2015 r.

 

 

I N F O R M A C J A   Nr 14/2015 śm./EW 

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 22 października 2015 r., około godziny 1945, w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”
w Bieruniu, w ścianie 389 w pokładzie 209 na poziomie 650 m, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G 4, lat 36, pracujący w górnictwie 7 lat.

 

Wypadek zaistniał w ścianie 389 o wysokości 3,8 m, w pokładzie 209, wyposażonej w 138 sztuk obudowy typu Glinik-21/46POz, przenośnik zgrzebłowy typu Rybnik 1100 i kombajn ścianowy typu KSW-1140EZ.

W dniu 22.10.2015 r. na zmianie III, trwającej od godziny 1600, sztygar zmianowy oddziału wydobywczego G 4 skierował 17 pracowników do ściany 389, do wykonywania robót związanych z zabezpieczaniem stropu, w miejscach powstałych opadów, na odcinku ściany od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 25 do nr 53. Prace polegały między innymi na zabudowywaniu, przez pięcioosobową brygadę pracowników, stropnic z kształtownika o profilu TH w otworach ϕ165 mm, wywierconych w ociosie ściany. Około godziny 1945, podczas wprowadzania stropnicy do otworu wykonanego w rejonie sekcji nr 52, ze stropu odspoiła się bryła kamienia o wymiarach 1,0 x 0,9 x 0,6 m, która uderzyła w koniec stropnicy znajdujący się bezpośrednio przy ociosie ściany, co spowodowało gwałtowne i dynamiczne przemieszczenie się przeciwległego końca stropnicy, podtrzymywanej na ramieniu przez górnika stojącego na nadstawkach przenośnika ścianowego. Górnik został uderzony stropnicą, a jego głowa została dociśnięta do stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej. Pracownik doznał rozległego urazu głowy. Pierwszej pomocy udzielili mu współpracownicy zatrudnieni w ścianie. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon o godzinie 2040. Ciało górnika zostało wytransportowane pod szyb nr 1 i wywiezione na powierzchnię do przyszybowej izby opatrunkowej.

 Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie górnika w głowę i jej dociśnięcie do stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej, dynamicznie przemieszczającą się stropnicą z kształtownika TH, w którą (w trakcie jej wprowadzania do otworu wielkośrednicowego wykonanego w ociosie ściany) uderzyła bryła kamienia opadająca ze stropu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Nakazał:
  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KW S.A. Oddział KWK „Piast” w Bieruniu,
   w części dotyczącej dalszego wykonywania prac związanych z zabezpieczeniem stropu w ścianie 389 w pokładzie 209, w miejscu opadu skał stropowych, do czasu opracowania szczegółowej technologii wykonywania robót, uwzględniającej aktualne warunki górniczo-geologiczne.
  2. Przeprowadzić ponowne przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania robót w ścianie 389 w pokładzie 209, związanych z zabezpieczaniem stropu w miejscu opadu skał stropowych.
  3. Z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych
   w ruchu zakładu górniczego.
 2. Zwrócił się do kierownika ruchu zakładu górniczego z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań zmierzających do przeprowadzenia sekcji zwłok górnika, poszkodowanego w wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry