godło Polski
PL EN

23 12 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia            Katowice, dnia 8 stycznia 2021 r.

INFORMACJA Nr 16/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 23.12.2020 r. około godziny 435, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach, któremu uległ ślusarz oddziału GTD-1.

Wypadek zaistniał w Przekopie T na poziomie 720 m, w odległości 1986 m od szybu II. W wyrobisku wykonanym w obudowie V32/9, o wysokości 3,3 m i szerokości 5 m, realizowano transport dwoma środkami transportowymi: kolejką podwieszaną z napędem własnym, której trasa zabudowana była wzdłuż ociosu wschodniego i zachodniego oraz koleją podziemną po torowisku zabudowanym wzdłuż ociosu zachodniego. Po stronie ociosu wschodniego na torowisku kolei podziemnej, w odległości 1952,5 m od szybu II znajdował się początek stacji materiałowej SM34. Trasa kolejki podwieszanej przebiegała nad torowiskiem kolei podziemnej.

W dniu 23.12.2020 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 2400 ślusarz oddziału   GTD-1 zatrudniony był do bieżącego utrzymania i konserwacji kolejek podwieszanych na poziomie 690 m. W trakcie trwania zmiany roboczej został skierowany do naprawy kolejki podwieszanej z napędem własnym, w rejon ściany 1F, w pokładzie 404/1, na poziomie 720 m. Dojście do tego rejonu  wymagało przemieszczenia się przekopem T. Z nieznanego powodu ślusarz jechał Przekopem T wraz z maszynistą, lokomotywą akumulatorową typu Ldag-05M nieprzystosowaną do przewozu ludzi. Około godziny 435 z nieustalonych przyczyn, lokomotywa akumulatorowa uderzyła w kolejkę podwieszaną z napędem własnym, która stała w rejonie stacji materiałowej SM34. Maszynista lokomotywy wypadł lub wyskoczył z budki motorniczego. W wyniku kolizji budka motorniczego lokomotywy Ldag-05M uległa uszkodzeniu (deformacja i oddzielenie od lokomotywy) a ślusarz doznał obrażeń ciała. Znajdujący się na miejscu zdarzenia pracownicy rozpoczęli jego reanimację. Przybyły na miejsce wypadku lekarz około godziny 620 stwierdził zgon.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie lokomotywy akumulatorowej typu Ladg-05M, w której przebywał pracownik, w zestaw kolejki podwieszanej z napędem własnym. 

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

nakazał:

  • zabezpieczyć lokomotywę akumulatorową typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7 na poziomie 720 m, w celu dokonania oceny prawidłowego stanu technicznego przeprowadzonego przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
  • dokonać oceny, przez specjalistyczną jednostkę badawczą, stanu technicznego lokomotywy akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7 na poziomie 720 m, celem możliwości jej dalszej eksploatacji,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wyniki oceny prawidłowego stanu technicznego lokomotywy akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7, przeprowadzonego przez specjalistyczną jednostkę badawczą wraz z informacją o dalszej jej eksploatacji w ruchu zakładu górniczego,
  • zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku śmiertelnego, 

wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji:

  • lokomotywy akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7,
  • torowiska zabudowanego w Przekopie T na poziomie 720 m, na odcinku od cechy 1949,5 m do cechy 2001 m.

oraz określił warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:

  • w lokomotywie akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7 dokonać napraw wynikających z wyników ustaleń dokonanych przez specjalistyczną jednostkę badawczą, w celu potwierdzenia prawidłowego stanu technicznego lokomotywy, a w szczególności doprowadzić do sprawności mechanizm hamulca oraz zabudować budkę motorniczego,
  • usunąć lokomotywę akumulatorową typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7, budkę motorniczego, zestaw transportowy wyposażony w podwieszany ciągnik typu KP-95 o numerze kopalnianym 29, reduktor, bęben oraz inne materiały znajdujące się na/nad torowiskiem oraz na spągu w bezpośrednim jego sąsiedztwie pomiędzy cechami od 1949,5 m do 2001 m Przekopu T na poziomie 720 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowice.

do góry