23 12 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia            Katowice, dnia 17 listopada 2021 r.

INFORMACJA Nr 16/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 23.12.2020 r. około godziny 435, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach, któremu uległ ślusarz oddziału GTD-1.

Wypadek zaistniał w Przekopie T na poziomie 720 m, na stacji materiałowej SM-34, wyznaczonej dla układu transportu kolejkami podwieszanymi. W wyrobisku wykonanym w obudowie V32/9, o wysokości 3,3 m i szerokości 5 m, realizowano transport dwoma środkami transportowymi: kolejką podwieszaną z napędem własnym, której trasa zabudowana była wzdłuż ociosu wschodniego i zachodniego oraz koleją podziemną po torowisku zabudowanym wzdłuż ociosu zachodniego. Po stronie ociosu wschodniego na torowisku kolei podziemnej, w odległości 1952,5 m od szybu II znajdował się początek stacji materiałowej SM34. Trasa kolejki podwieszanej przebiegała nad torowiskiem kolei podziemnej.

W dniu 22.12.2020 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 2400 ślusarz oddziału   GTD-1 zatrudniony był do bieżącego utrzymania i konserwacji kolejek podwieszanych na poziomie 690 m. W trakcie trwania zmiany roboczej został skierowany do naprawy kolejki podwieszanej z napędem własnym, w inny rejon kopalni. Dojście do tego rejonu  wymagało przemieszczenia się przekopem T. Maszynista lokomotywy akumulatorowej typu Ldag-05M, nieprzystosowanej do przewozu ludzi, zabrał ślusarza do kabiny lokomotywy. Około godziny 435 lokomotywa akumulatorowa uderzyła w kolejkę podwieszaną z napędem własnym, która stała w rejonie stacji materiałowej SM34. Maszynista lokomotywy wypadł lub wyskoczył z budki motorniczego. W wyniku kolizji budka motorniczego lokomotywy Ldag-05M uległa uszkodzeniu (deformacja i oddzielenie od lokomotywy) a ślusarz doznał obrażeń śmiertelnych. 

Przyczyną wypadku było uderzenie lokomotywy akumulatorowej typu Ladg-05M, w której przebywał nieupoważniony pracownik, w lokomotywę-ciągnik spalinowy z napędem własnym, znajdującą się na trasie przejazdu. 

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

nakazał:

  • zabezpieczyć lokomotywę akumulatorową typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7 na poziomie 720 m, w celu dokonania oceny prawidłowego stanu technicznego przeprowadzonego przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
  • dokonać oceny, przez specjalistyczną jednostkę badawczą, stanu technicznego lokomotywy akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7 na poziomie 720 m, celem możliwości jej dalszej eksploatacji,
  • przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wyniki oceny prawidłowego stanu technicznego lokomotywy akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7, przeprowadzonego przez specjalistyczną jednostkę badawczą wraz z informacją o dalszej jej eksploatacji w ruchu zakładu górniczego,
  • zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zaistniałego wypadku śmiertelnego, 

wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji:

  • lokomotywy akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7,
  • torowiska zabudowanego w Przekopie T na poziomie 720 m, na odcinku od cechy 1949,5 m do cechy 2001 m.

oraz określił warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:

  • w lokomotywie akumulatorowej typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7 dokonać napraw wynikających z wyników ustaleń dokonanych przez specjalistyczną jednostkę badawczą, w celu potwierdzenia prawidłowego stanu technicznego lokomotywy, a w szczególności doprowadzić do sprawności mechanizm hamulca oraz zabudować budkę motorniczego,
  • usunąć lokomotywę akumulatorową typu Ldag - 05M o numerze kopalnianym 7, budkę motorniczego, zestaw transportowy wyposażony w podwieszany ciągnik typu KP-95 o numerze kopalnianym 29, reduktor, bęben oraz inne materiały znajdujące się na/nad torowiskiem oraz na spągu w bezpośrednim jego sąsiedztwie pomiędzy cechami od 1949,5 m do 2001 m Przekopu T na poziomie 720 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowice.

do góry