23_12_2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  14  stycznia 2021 r.

INFORMACJA Nr 58/2020/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 23 grudnia 2020 r. około godziny 2130 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju, któremu uległ górnik oddziału wydobywczego G-1z, lat 34, pracujący w górnictwie 3 lata i 9 miesięcy.

Wypadek zaistniał w ścianie N-4 w pokładzie 505/1 na poziomie 900 m.

Pokład 505/1 o grubości od 3,45 m do 5,10 m i nachyleniu do 25°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu zalegają naprzemienne warstwy mułowca oraz piaskowca o grubości do 12,1 m.

Ściana N-4 o długości 225 m, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikiem badawczym podścianowym N-4 i chodnikiem nadścianowym N-4. Ściana wyposażona została w kombajn ścianowy typu KSW1500EU1/3,3kV, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik-1100 oraz 129 sekcji obudowy zmechanizowanej w tym: 3 sekcje typu: FRS 25,5/54-POz/S, 101 sekcji typu
FRS 25,5/54-POz, 23 sekcje typu TAGOR 23/54-POz/S oraz 2 sekcje typu TAGOR 23/54-POz. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika badawczego podścianowego N-4.

Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem badawczym podścianowym N-4 w ilości 1250 m3/min.

Podczas eksploatacji pokładu ścianą N-4, rozpoczętej w dniu 4 lipca 2019 r., okresowo występowały pogorszone warunki stropowe związane z występowaniem stref uskokowych na jej wybiegu. Do dnia 21 grudnia 2020 r. ściana uzyskała około 329 m postępu i odsłonięto w niej uskok o zrzucie do 2,5 m, co spowodowało opad skał stropowych na odcinku od sekcji nr 48 do sekcji nr 55. W związku z powyższym, w tym miejscu ściany od dnia 22 grudnia 2020 r. prowadzono roboty górnicze związane z zabezpieczaniem stropu.

W dniu 23 grudnia 2020 r., na zmianie „F” rozpoczynającej się o godzinie 2030, sztygar zmianowy oddziału G-1z skierował zespół 5 górników, w tym przodowego, do dalszych prac związanych z zabezpieczaniem stropu w ścianie N-4 na odcinku od sekcji nr 48 do sekcji nr 52.

Z niewyjaśnionych przyczyn około godziny 2130 jeden z górników w czasie dojścia do miejsca pracy wszedł na przenośnik ścianowy typu Rybnik-1100 i w rejonie sekcji nr 50 jego prawa noga została dociśnięta przemieszczającą się bryłą skalną o wymiarach 1,7 m x1,3 m x 0,5 m do drabinki posuwu kombajnu. W tym miejscu strop i ocios nie były dodatkowo zabezpieczone.

Pracownicy zatrudnieni w ścianie uwolnili górnika i udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie rozpoczęli jego transport na poziom 900 w kierunku szybu II. W czasie transportu o godzinie 2258 w wytycznej południowej kołowej na poziomie 900 m poszkodowanemu pomocy udzielił lekarz. Po wytransportowaniu na powierzchnię, został on przewieziony karetką pogotowia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W opinii z dnia 23 grudnia 2020 r. lekarz stwierdził: „Złamanie otwarte, zmiażdżenie podudzia prawego, uraz dystalnej części podudzia lewego (okolice stawu skokowego)”.

Wypadek oraz wyjazd z poszkodowanym do szpitala nie zostały zgłoszone Dyrektorowi OUG w Rybniku.

W dniu 24 grudnia 2020 r. o godzinie 030 dyspozytor ruchu zakładu górniczego poinformował o wypadku dyspozytora WUG w Katowicach. W związku z przekazaną przez WUG informacją o wypadku, w tym samym dniu pracownik OUG w Rybniku przeprowadził kontrolę w rejonie ściany N-4.

W dniu 28 grudnia 2020 r. o godzinie 1457, przesłano do OUG w Rybniku informację o wypadku ciężkim wraz z opinią lekarską o treści: „Amputacja podudzia prawego. Złamanie nasady dalszej podudzia lewego”.

Przyczyną wypadku ciężkiego było dociśnięcie nogi górnika, przebywającego na trasie przenośnika zgrzebłowego ścianowego, do drabinki posuwu kombajnu, przemieszczającą się bryłą skalną o rozmiarach 1,7 m x 1,3 m x 0,5 m odspojoną z niezabezpieczonego dodatkowo stropu i ociosu ściany.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry