23 01 2015

  Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 5 lutego 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 3/2015/EW

 o wypadku zbiorowym (11 wypadków lekkich), zaistniałym w dniu 23.01.2015r. o godzinie 1240, w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w przekopie kierunkowym zachodnim poziom 830
w rejonie wjazdu do komory ładowania baterii akumulatorów
, któremu uległo 3 pracowników kopalni, 2 pracowników firmy JAS-POL Sp. z o.o., 2 pracowników firmy JSW SIG Sp. z o.o.,
4 pracowników firmy PRG-Jastrzębie Sp. z o.o.

 

Skrzyżowanie przekopu kierunkowego zachodniego z wjazdem do komory ładownia baterii akumulatorów wykonane było w obudowie ŁP od 9 do 14/V32/3. W miejscu wypadku wysokość wyrobiska wynosiła 4,2m a szerokość 5,85m. Rejon skrzyżowania był oświetlony. W przekopie kierunkowym zachodnim zabudowany był tor o prześwicie 750mm, którego nachylenie podłużne w kierunku szybów II i III wynosiło 3 promile. Wjazd do komory ładowania akumulatorów odbywał się przez rozjazd torowy nr 11, a nachylenie  podłużne toru w kierunku przekopu kierunkowego zachodniego wynosiło 46 promili.

W dniu 23.01.2015r., na zmianie „A” około godziny 1130, dysponent polecił maszyniście lokomotywy typu Lea BM12/2T o nr kop. 21 przertansportować dwie platformy z bateriami akumulatorów SBS-4 ze stacji materiałowej SM-6, zlokalizowanej w przekopie kierunkowym wschodnim, do komory ładowania akumulatorów od strony przekopu kierunkowego zachodniego. Kierowca lokomotywy wraz z konwojentem po zestawieniu pociągu towarowego składającego się z lokomotywy i dwóch platform przystąpili do transportu przez cofanie. W czasie gdy był prowadzony transport baterii, dysponent zmiany „E”, rozpoczynającej się o godzinie 1200, wydał zezwolenie o godzinie 1235 na wykonanie regularnej jazdy ludzi pociągiem osobowym, zestawionym z lokomotywy typu Lea BM12/2T o nr kopalniany 11 oraz 12 wozów osobowych, ze stacji osobowej SO-3 do stacji osobowej SO-4 w przekopie kierunkowym zachodnim. O godzinie 1240, podczas przejazdu pociągu osobowego przekopem kierunkowym zachodnim, przez rozjazd nr 11, nastąpiło niekontrolowane stoczenie pociągu towarowego z wjazdu do komory ładowania w kierunku rozjazdu.

Staczająca się lokomotywa wraz z platformami uderzyła kolejno w czwarty i piąty wóz pociągu osobowego, w wyniku czego doszło do gwałtownego zatrzymania pociągów. W pociągu osobowym nastąpiło rozerwanie sprzęgu typu OSO pomiędy w/w wozami, zagięcie boków i burt czołowych tych wozów, a także wykolejenie jednej osi siódmego wozu osobowego, natomiast w pociągu towarowym nastąpiło wykolejenie obu platform z bateriami akumulatorów.

W wyniku zderzenia pociągów 11 pracowników jadących pociągiem osobowym doznało obrażeń. Poszkodowani o własnych siłach wyjechali na powierzchnię i udali się do punktu opatrunkowego gdzie udzielono im pomocy.

Poszkodowanych pracowników przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie po przebadaniu zostali skierowani do domów, za wyjątkiem elektromontera, który doznał urazu kolana.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu w dniu 23.01.2015r. o godzinie 1330.

Przyczyną wypadku zbiorowego (11 wypadków lekkich) było niekontrolowane stoczenie się pociągu towarowego we wjeździe do komory ładowania akumulatorów, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem osobowym w przekopie kierunkowym zachodnim na poziomie 830.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzją z dnia 23.01.2015r., wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. Eksploatacji: lokomotyw akumulatorowych typu Lea BM12/2T o numerach kopalnianych 11 i 21, wozów osobowych o numerach 617, 608, 555, 548, 560, 544, 463, 609, 590, 566, 613, 574, platform do transportu baterii akumulatorów typu SBS-4 o numerach 9/A i 3/A do czasu przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przez komisję powołaną przez KRZG.
  2. Ruchu pociągów na wjeździe do komory ładowania akumulatorów od strony przekopu kierunkowego zachodniego poziom 830 do czasu usunięcia wykolejonych platform z bateriami akumulatorów typu SBS-4, na podstawie opracowanej przez KRZG technologii i ponownego odbioru trasy przez komisję kopalnianą powołaną przez KRZG.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry