23 02 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa Otworowego

i Wiertnictwa                                                                         

GOW-3/gem-206/2015

 Katowice, dnia  3 marca 2015 r.

I N F O R M A C J A   Nr 3/2015 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 23 lutego 2015r. ok. godz. 1959  w zakładzie wykonującym roboty geologiczne: EXALO Drilling S.A. w Pile Centrum Zielona Góra, któremu   uległ pomocnik otworowy wiertacza, lat 30, zatrudniony 3 lata w zakładzie wykonującym roboty geologiczne.

                                                                                                                                                                    

Opis stanu faktycznego

Wypadek zaistniał w szybie urządzenia wiertniczego SKYTOP BREWSTER TR-800  podczas wykonywana dla przedsiębiorcy: Zielona Góra Copper Sp. z o.o. przez: EXALO Drilling S.A otworu geologiczno – rozpoznawczego NOWA SÓL C-4 położonego  w obrębie Tarnów Jezierny, gmina Sława, powiat Wschowa, woj. lubuskie.

Roboty geologiczne prowadzone były na podstawie Planu Ruchu zatwierdzonego przez Dyrektora OUG w Poznaniu w dniu 02.01.2015 r.

W otworze NOWA SÓL C-4 w dniu 23 lutego 2015 r. wykonywane były prace instrumentacyjne przez wiertacza, pomocnika dołowego oraz dwóch pomocników otworowych pod bezpośrednim dozorem specjalisty technicznego oraz kierownika wiertni.

Podczas rozcinania połączenia gwintowego między graniatką i przewodem wiertniczym, na wysokości około 0,8m nad stołem obrotowym, wypadkowi  uległ  pomocnik otworowy wiertacza, który po zapięciu kluczy maszynowych oczekiwał na wstępne napięcie cięgna (lina stalowa Ø 18mm).

W tym czasie wiertacz omyłkowo włączył prawe obroty stołu zamiast uruchomić dźwignię sterującą cięgnem klucza maszynowego w celu jego napięcia. Stół wykonał około ½ obrotu w powodując naprężenie liny  napinającej  klucz,  która przycisnęła  pomocnika  otworowego  do  kluczy maszynowych.

Po zaistniałym zdarzeniu wiertacz poluzował naciąg cięgna klucza maszynowego i pozostali pracownicy udzielili pomocy poszkodowanemu oraz telefonicznie wezwali pogotowie ratunkowe, które przewiozło poszkodowanego do szpitala w Nowej Soli. Przez cały czas po wypadku poszkodowany był świadomy i rozmawiał z pracownikami, którzy udzielali mu pierwszej pomocy.

Na podstawie badań lekarskich u poszkodowanego stwierdzono uraz wielonarządowy w obrębie obu ud z uszkodzeniem kości udowych, naczyń oraz zmiażdżenie mięśni i kości. Pomocnik otworowy wiertacza zmarł w szpitalu w Nowej Soli w dniu 24 lutego 2015r. o godz. 115 .

Bezpośrednią przyczyną wypadku było dociśniecie poszkodowanego liną stalową Ø 18mm do kluczy maszynowych zapiętych na zworniku zestawu graniatki i zworniku przewodu wiertniczego. Wypadek ten spowodowany był pomyłkowym załączeniem przez wiertacza stołu obrotowego, co było niezgodne z Instrukcją montażu i obsługi  kluczy maszynowych.

W   związku   z   powyższym  Dyrektor   OUG   w   Poznaniu   powołał   Komisję  w  celu przeprowadzenia  dochodzenia  powypadkowego i  ustalenia  przyczyn  wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry