23 02 2017

W polu eksploatowanej ściany 3b-S, w odległości ok. 180 m przed jej frontem i ok. 50 m na południe od upadowej Vb-S, w pokładzie 510, na poziomie 900 m, zaistniał wstrząs górotworu o energii E=5x106J, który spowodował odprężenie. W zagrożonym rejonie przebywało 3 pracowników, z których 1 pracownik doznał lekkich obrażeń ciała. Skutki wstrząsu: deformacja oraz przerwanie ciągłości obudowy, opad stropu i wyrwy w ociosie, wypiętrzenie spągu, deformacja konstrukcji przenośników zabudowanych na tym odcinku wyrobiska.

do góry