23 03 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                     

 Katowice, dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA Nr 18/2018/EW

o wypadku, zaistniałym w dniu 23 marca 2018 r. ok. godz. 1110  w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie,  któremu uległ operator samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią.

Do wypadku doszło w przecince P-8 przy skrzyżowaniu z chodnikiem L-619 w oddziale górniczym G-4, pole LU-I/9, na poziomie 610 m Rejonu Wschodniego (LW), podczas wiercenia otworów krótkich złożowych w warstwach spągowych,  o maksymalnej długości
ok. 3,0 m, wiertnicą rdzeniową typu RTCD-18, produkcji firmy BH Ruda Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach.

W dniu 23.03.2018 r. na zmianie I Wielozmianowego Systemu Pracy (WSP), rozpoczynającej się od godz. 600, osoba dozoru ruchu oddziału wiertniczego GW wyznaczyła dwóch operatorów, w tym jednego jako przodowego zespołu, do wykonania otworów rdzeniowych wiertnicą typu RTCD-18, w  przecince P-8 z chodnika L-619, w oddziale górniczym G-4, celem określenia granicy mineralizacji w profilu pionowym złoża.  Wóz wiertniczy typu RTCD-18 z napędem spalinowym, zbudowany był z dwóch członów: zespołu ciągnika i zespołu części roboczej. Zespół roboczy wiertnicy składał się z wysięgnika teleskopowego, głowicy obrotowej, ramy prowadniczej z dwoma rozporami (przednią i tylną) oraz z zabudowaną na ramie prowadniczej wiertarką i mechanizmem jej  posuwu, a także chwytakiem żerdzi.  Sterownie zespołem roboczym odbywało się z kabiny operatora za pomocą manipulatorów. Kabina operatora wyposażona była również w siedzisko dla pomocnika operatora. Otwory wiercone były w oparciu o „Technologię prowadzenia robót wiertniczych w kopalniach rud miedzi KGHM PM S.A”, zatwierdzoną przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Po dotarciu wiertnicą na miejsce planowanych robót wiertniczych i ustawieniu  jej na podporach spągowych oraz rozparciu ramy prowadniczej, jedną podporą do stropu a drugą do spągu, zamocowaniu rury rdzeniowej  o średnicy 56 mm i żerdzi rozpoczęto wiercenie otworu.  Po wykonaniu otworu o głębokości ok. 1,0 m i pobraniu rdzenia, przodowy zespołu przystąpił do wprowadzania rury rdzeniowej o długości ok. 1,5 m do otworu, wkładając ją poprzez zespół chwytaka żerdzi, który znajdował się w odległości ok. 0,5 m od spągu. Przodowy używał podczas wykonywania tych czynności rękawic roboczych. Po wprowadzeniu rury rdzeniowej przez chwytak żerdzi, trzymając górną jej część prawą dłonią, a dolną lewą dłonią przy chwytaku, wykonał ruch głową, który został odczytany przez operatora przebywającego w kabinie wiertnicy, jako znak do zamknięcia chwytaka. Wobec powyższego operator, dźwignią wielofunkcyjnego manipulatora sterującego chwytakiem spowodował jego zamknięcie, doprowadzając do dociśnięcia palców lewej dłoni przodowego chwytakiem do rury rdzeniowej. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano na powierzchnię, a następnie odwieziono karetką pogotowia do Regionalnego Centrum Zdrowia  w Lubinie, na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Według opinii lekarskiej wydanej w dniu 24.03.2018 r. poszkodowany doznał urazowej amputacji palca 2 ręki lewej, rany szarpanej kciuka lewego z uszkodzeniem płytki paznokciowej.

W miejscu wypadku parametry mikroklimatu były zgodne z wymaganiami przepisów. Akcji ratowniczej nie prowadzono.

Poziome wyrobisko w miejscu wypadku miało szerokość ok. 6,6 m i wysokość ok. 2,75 m. Spąg wyrobiska był suchy.

Przyczyna wypadku.

Przyczyną wypadku było dociśnięcie palców lewej dłoni przodowego chwytakiem wiertnicy do rury rdzeniowej.  

Do wypadku przyczyniły się: 

  • niewłaściwa organizacja i koordynacja czynności pomiędzy przodowym i operatorem, podczas wiercenia otworu rdzeniowego,
  • niezachowanie należytej ostrożności przez przodowego podczas zakładania rury rdzeniowej do chwytaka wiertnicy.

W związku z wypadkiem nie zachodziła konieczność wydania decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.  

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry