23 04 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia  29 kwietnia 2015 r.

 I N F O R M A C J A Nr 17/2015/EW

 

w sprawie wypadku lekkiego, zaistniałego w dniu 23 kwietnia 2015 r., o godzinie 1040  w KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic” w Katowicach, któremu uległ górnik oddziału zbrojeń
i likwidacji PZL, lat 45, pracujący w górnictwie 17 lat.

 

Wypadek zaistniał w polu transportowym likwidowanej ściany 2b-S w pokładzie 510 na poziomie 900 m. Wyrobisko o wysokości około 2,8 m i szerokości około 9,0 m, wykonano w obudowie złożonej ze stropnic stalowych o profilu „V”, posadowionych z jednej strony na stropnicach sekcji obudowy zmechanizowanej, a z drugiej podbudowanych naprzemiennie, stojakami drewnianymi i stalowymi ciernymi typu SV. Stabilizację stropnic pola transportowego stanowiły trzy podciągi stalowe o profilu „V”, budowane w odległości około 0,75 m, 1,60 m i 2,20 m od ociosu, skręcone zamkami ze stropnicami stalowymi. W ścianie pozostały do likwidacji 3 sekcje obudowy zmechanizowanej typu Fazos-17/36-POz/BSN i 1 sekcja typu Fazos-17/36-POz.

W dniu 23.04.2015 r. na zmianie A, sztygar zmianowy oddziału zbrojeń i likwidacji PZL, skierował pięciu górników (w tym przodowego) do rabunku sekcji obudowy zmechanizowanej numer 4.

O godzinie 1040, w trakcie prac przygotowawczych, wykonywanych pomiędzy sekcjami obudowy zmechanizowanej nr 2 i 3, przodowy został uderzony w głowę cieczą pod ciśnieniem, wypływającą z uszkodzonego przewodu ciśnieniowego f13 mm, zasilającego rozdzielacz wykonawczy układu sterowania sekcji nr 3. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został przetransportowany pod szyb „II”, którym został wydany na powierzchnię, a następnie przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Po przeprowadzeniu badań lekarz stwierdził: uraz obu gałek ocznych – ekspozycja na emulsję, określając wypadek jako lekki.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było uderzenie górnika cieczą pod ciśnieniem, wypływającą z uszkodzonego przewodu hydraulicznego układu sterowania sekcji obudowy zmechanizowanej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic” w Katowicach, w części dotyczącej prac związanych z likwidacją sekcji obudowy zmechanizowanej w ścianie 2b-S w pokładzie 510 na poziomie 900 m oraz określił warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:
  • zabudowanie przewodu wysokociśnieniowego w miejsce uszkodzonego przewodu zasilającego rozdzielacz wykonawczy układu sterowania obudowy zmechanizowanej typu Fazos-17/36-POz/BSN nr 3,
  • zabudowanie rozdzielacza wykonawczego układu sterowania obudowy zmechanizowanej
   w miejscu za stojakami hydraulicznymi,
  • sprawdzenie instalacji zasilającej układ hydrauliczny sekcji w aspekcie prawidłowego ciśnienia panującego w tym układzie,
  • ponowne uruchomienie instalacji hydraulicznej sekcji obudowy zmechanizowanej może nastąpić po przeprowadzeniu odbioru technicznego tej instalacji, przez komisję powołaną przez KRZG i wydaniu pisemnego zezwolenia na oddanie do ruchu.
 2.  Nakazał:
  • kierownikowi ruchu zakładu górniczego KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic”, zabezpieczyć uszkodzony przewód wysokociśnieniowy DN13, a następnie przeprowadzić przez specjalistyczną jednostkę badawczą badanie tego przewodu. Wyniki badania przedstawić niezwłocznie dyrektorowi OUG w Katowicach,
  • z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry