23 06 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 27 listopada 2020 r.

 INFORMACJA Nr 22/2020/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (trzy wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 23 czerwca 2020 r. około godziny 1551 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” w Jastrzębiu-Zdroju, któremu ulegli pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach.

Wypadek miał miejsce w przekopie do szybu 1 Bzie na poziomie 1110, przy skrzyżowaniu wykonywanym w celu rozpoczęcia drążenia chodnika nadosadnikowego I.

Przekop do szybu 1 Bzie o długości 260 m, przewietrzany prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny, objęty został granicami pola metanowego IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Obudowę wyrobiska stanowiła pokryta torkretem obudowa zamknięta typu ŁPCBor 14/4/V36 z rozstawem odrzwi co 0,4 m. W odległości od około 153 m do 160 m od szybu 1 Bzie wykonywane było trójstronne skrzyżowanie, w celu rozpoczęcia drążenia chodnika nadosadnikowego I.

W przekopie do szybu 1 Bzie, w rejonie wymienionego skrzyżowania, zabudowane były między innymi: przenośnik taśmowy typu PTG 50/1000, 2 podciągi stalowe w przystropowej części wyrobiska, rurociąg sprężonego powietrza o średnicy 300 mm wykonany z tworzywa sztucznego oraz pomost drewniany służący do przejścia załogi wzdłuż skrzyżowania. W związku z pracami wykonywanymi na skrzyżowaniu rurociąg sprężonego powietrza został zdemontowany na odcinku 18 mb, a w to miejsce zabudowano 3 odcinki węża gumowego o średnicy 150 mm i łącznej długości 23 m. Odcinki węża połączono za pomocą 2 tulei wielostożkowych włożonych do środka węży i ściśniętych 4 obejmami stalowymi każda. Poszczególne obejmy skręcone były dwoma śrubami M16x60 i opasane łańcuchem technicznym. Przejście załogi wzdłuż skrzyżowania umożliwiał pomost drewniany podwieszony pomiędzy przenośnikiem taśmowym a ociosem wschodnim przekopu, na wysokości około 1,55 m.

W dniu 23 czerwca 2020 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1400, prace związane z zabudową skrzyżowania wykonywało 5 pracowników, w tym górnik przodowy, 3 górników i pomoc dołowa, pod nadzorem sztygara zmianowego oddziału PBSz 3. W ramach tych prac górnik przodowy, jeden z górników i pomoc dołowa, klęcząc na górnej taśmie przenośnika taśmowego, przystąpili do usunięcia za pomocą piły taśmowej pneumatycznej jednego z podciągów stalowych, zabudowanych pod stropem wyrobiska. Podczas wykonywania tych prac doszło do rozerwania jednego z połączeń węży gumowych sprężonego powietrza pod ciśnieniem około 0,56 MPa. Przemieszczająca się w sposób niekontrolowany końcówka węża uderzyła pracowników powodując obrażenia ciała u górnika i pomocy dołowej, znajdujących się na przenośniku taśmowym oraz u jednego z górników znajdujących się na spągu.

Poszkodowanym na miejscu udzielono pierwszej pomocy. Po wyjeździe na powierzchnię, w punkcie opatrunkowym pomocy przedmedycznej udzielił im ratownik medyczny i pielęgniarka. Następnie poszkodowani zostali przewiezieni do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie dwóch górników i pomocy dołowej przemieszczającą się w sposób niekontrolowany końcówką węża gumowego o średnicy 150 mm, w wyniku rozerwania niezabezpieczonego połączenia dwóch węży będących pod ciśnieniem sprężonego powietrza.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wydał decyzję z dnia 23 czerwca 2020 r. wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • eksploatacji rurociągu sprężonego powietrza o średnicy 300 mm zabudowanego w przekopie do szybu 1 Bzie,
  • prac związanych z przebudową skrzyżowania przekopu do szybu 1 Bzie z wlotem do chodnika nadosadnikowego I.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry