23 07 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                            Katowice, dnia 5 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 29/2020/EW
w sprawie wypadku (bez kwalifikacji) zaistniałego w dniu 23 lipca 2020 r. około godziny 1715 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział  KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu Ruch Ziemowit w Lędzinach, któremu uległ ślusarz. 

Wypadek zaistniał w rejonie napędu przenośnika taśmowego typu PTGM 1000 o numerze kopalnianym 3a, eksploatowanego w chodniku 051 na poziomie III (650 m), drążonym przez oddział górniczy GRI-18. 
W dniu 23 lipca 2020 r. na zmianie B, rozpoczynającej się od godziny 1200, osoba dozoru ruchu oddziału mechanicznego MMUD 3Z wyznaczyła ślusarza tego oddziału do prac związanych z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń w chodniku 051. W trakcie zabudowy kolejnych odrzwi obudowy przez brygadę przodkową, ślusarz przystąpił do wykonywania czynności (nieokreślonych - brak świadków) na wysięgniku unieruchomionego przenośnika taśmowego o numerze kopalnianym 3a. Około godziny 1715 nastąpiło uruchomienie przenośnika. Ślusarz utracił równowagę, a jego prawa noga została wciągnięta i zakleszczona pomiędzy zgarniaczem czołowym, a bębnem wysypowym tego przenośnika w wyniku czego doznał urazu. Pracownicy oddziału górniczego GRI-18 uwolnili poszkodowanego, rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy oraz poinformowali o zdarzeniu dyspozytora, który zorganizował transport ślusarza na powierzchnię. Po wytransportowaniu poszkodowanego na powierzchnię udzielanie pomocy kontynuował lekarz zakładowy. Pracownika przetransportowano do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było wciągnięcie nogi pracownika pomiędzy zgarniacz, a bęben wysypowy przenośnika, w wyniku utraty równowagi ślusarza w trakcie uruchomiania przenośnika.
W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał między innymi:

 1. Wstrzymać ruch przenośnika taśmowego typu PTGM 1000 o numerze kopalnianym 3a, zabudowanego w chodniku 051 na poziomie III (650m), oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu tego urządzenia: 
  • zabudować kompletne, samoczynne urządzenie hamulcowe, unieruchamiające napęd przenośnika po jego zatrzymaniu,
  • zabudować osłonę pod wysięgnikiem,
  • podłączyć do układu sterowania przenośnika wyłącznik awaryjnego zatrzymania typu WAZ-1/2/1,
  • zabudować zgarniacze urobku na wysięgniku, w sposób określony w dokumentacji przenośnika,
  • przeprowadzić, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ponowny odbiór techniczny przenośnika, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości działania instalacji elektrycznej i zabudowy zgarniaczy urobku na wysięgniku przenośnika oraz uzyskać zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie go do ruchu.
 2. Określić skład komisji do przeprowadzenia ponownego odbioru technicznego przenośnika taśmowego typu PTGM 1000 o numerze kopalnianym 3a, zabudowanego w chodniku 051 na poziomie III (650m), ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia poprawności zabezpieczeń i instalacji elektrycznej przenośnika oraz zgodności zabudowy podzespołów przenośnika z dokumentacją techniczno-ruchową. 
 3. Zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry