23 10 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                 

 Katowice, dnia 3 stycznia 2020 r.

INFORMACJA Nr 67/2019/EW 

o pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 23 października 2019 r. około godziny 2328 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.

Pożar zaistniał w chodniku podścianowym G-2 w pokładzie 416/3 na poziomie 900, wykonanym w obudowie typu ŁPCBor/14/V32, jako wyrobisko przyścianowe ściany G-2. Pokład 416/3 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Na podstawie badań wyznaczono energię aktywacji węgla pokładu 416/3 wynoszącą 48,3 kJ/mol i wskaźnik Sza=24°C/min oraz określono czas inkubacji pożaru wynoszący 97 dni.

W dniu 22 października 2019 r. pracownicy oddziału G-3z rozpoczęli eksploatację pokładu 416/3 ścianą G-2, systemem poprzecznym z zawałem stropu, prowadzoną pomiędzy chodnikami: podścianowym G-2 i nadścianowym G-2. W chodniku nadścianowym G-2, którym odprowadzano powietrze ze ściany, przy pochylni G-2, zabudowany był między innymi analizator tlenku węgla.

Urobek ze ściany transportowany był przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym na zabudowany w chodniku podścianowym G-2 przenośnik zgrzebłowy podścianowy, a następnie przenośnikiem taśmowym typu GWAREK-1200 o długości około 520 m i dalej przenośnikiem taśmowym typu INTERMET-1200 w pochylni G-2 w pokładzie 416/3.

Dwusilnikowy zespół napędowy przenośnika typu GWAREK-1200 zabudowany był przy skrzyżowaniu z pochylnią G-2 na kaszcie drewnianym o wysokości około 1,0 m, wykonanym z podkładów torowych.

W dniu 23 października 2019 r., na zmianie „C” rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału G-3z skierował w rejon ściany G-2 zespół 18 pracowników do prac remontowo-konserwacyjnych. Od godziny 1814 przenośnik taśmowy typu GWAREK-1200 w chodniku podścianowym G-2 był wyłączony.

W tym dniu na zmianie „F” rozpoczynającej się o godzinie 2200 w rejon ściany skierowany został również pracownik działu wentylacji, który około godziny 2328 zauważył w chodniku podścianowym G-2 dym oraz otwarty ogień wydobywające się spod zespołu napędowego przenośnika taśmowego typu GWAREK-1200. Natychmiast o zagrożeniu powiadomił telefonicznie dyspozytora ruchu zakładu górniczego i wraz z innymi pracownikami przystąpił do aktywnego gaszenia pożaru, przy użyciu wody w rurociągu przeciwpożarowego.

Analizator tlenku węgla, zabudowany w chodniku nadścianowym G-2 w pokładzie 416/3 od godziny 2310 rejestrował systematyczny wzrost zawartości tlenku węgla, która około godziny 2340 osiągnęła 227 ppm (0,0227 %). W tym czasie dyspozytor ruchu zakładu górniczego rozpoczął akcję przeciwpożarową i spowodował wycofanie 18 pracowników ze strefy zagrożenia obejmującej wyrobiska, którymi odprowadzane było powietrze z rejonu palącego się napędu przenośnika taśmowego. Pracownicy wycofali się bez użycia ucieczkowego sprzętu izolującego układ oddechowy.

Około godziny 2350 aktywnie ugaszono palące się podkłady torowe oraz taśmę przenośnikową w rejonie zespołu napędowego przenośnika taśmowego typu GWAREK-1200.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się rozgrzanego węgla pokładu 416/3 w urobku nagromadzonym  w rejonie zespołu napędowego nie będącego w ruchu przenośnika taśmowego typu GWAREK-1200, a następnie kasztu drewnianego i taśmy tego przenośnika.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu GWAREK 1200, zabudowanego w chodniku podścianowym G-2 w pokładzie 416/3. Wznowienie eksploatacji tego przenośnika uwarunkowano między innymi:

  • usunięciem skutków pożaru,
  • uzyskaniem ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” na eksploatację.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry