23 11 2017-1

   Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia 

Katowice, dnia 30 listopada 2017 r.

INFORMACJA Nr 68/2017/EW

o wypadku zbiorowym (dwanaście wypadków lekkich, 1 ciężki), do którego doszło dniu 23.11.2017 r. ok. godziny 515, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, któremu ulegli pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, przewożeni pojazdem typu SWT-TEAM 20/1.9.

Do wypadku zbiorowego doszło w dniu 23.11.2017 r., około godziny 515, na zmianie IV, trwającej od godz. 2230 do godz. 600 w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach w wyrobisku w złożu na poziomie 1100m, podczas transportu osób pojazdem typu SWT-TEAM 20/1.9, o numerze zakładowym 105 i numerze fabrycznym 39/2015, ze stacji osobowej PBK G-7 pod szyb R-IX. Pojazdem przewożonych było 16 osób (łącznie z operatorem i sztygarem górniczym, w tym dwie osoby w kabinie, a pozostali na platformie). Około godziny 515, po przejechaniu chodnika T-169a, operator, jadąc komorą K-2 na skrzyżowaniu z pasem P-5 rozpoczął manewr skrętu w prawo. Nacisnął pedał hamulca zasadniczego, lecz pojazd nie zwalniał. Operator, nie chcąc wjechać do rząpia, podjął decyzję o zatrzymania pojazdu poprzez uderzenie w przeciwległy ocios. W wyniku czołowego uderzenia w ocios, 13 pracowników doznało obrażeń (w tym 1 ciężkich). Po chwili, na miejsce wypadku nadjechał pojazd SWT-TEAM z oddziału G-5 ze sztygarem, który z miejsca zdarzenia zabrał kilku poszkodowanych. Na miejscu wypadku pozostał sztygar górniczy wraz z osobami najbardziej poszkodowanymi.

W tym czasie jeden z poszkodowanych, telefonicznie powiadomił o wypadku dyspozytora kopalni. Dyspozytor wezwał lekarza z JRGH w Sobinie, który na miejscu wypadku udzielił pomocy lekarskiej poszkodowanym. Po wstępnym zaopatrzeniu medycznym poszkodowani zostali przewiezieni pod szyb R-IX i wydani na powierzchnię. Dwóch najciężej poszkodowanych pracowników zostało zabranych ze zrębu szybu R-IX przez karetki pogotowia ratunkowego, którymi zostali przewiezieni, jeden do Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, drugi do Głogowskiego Szpitala Powiatowego w Głogowie. Pozostałym jedenastu poszkodowanym pracownikom udzielono dalszej pomocy w punkcie pielęgniarskim, a następnie przewieziono ich do Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Głogowie, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. w Polkowicach oraz do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piast-Med” w Głogowie. Według wydanych  opinii lekarzy z placówek opieki zdrowotnej, poszkodowani doznali:

 • ślusarz operator p/z – stłuczenia barku lewego,
 • pierwszy operator maszyn przodkowych p/z – rany łuku brwiowego prawego,
 • drugi operator maszyn przodkowych p/z – stłuczenia biodra prawego i szyi,
 • trzeci operator maszyn przodkowych p/z – tłuczenia biodra,
 • pierwszy górnik p/z – stłuczenia klatki piersiowej oraz ściany brzucha,
 • drugi górnik p/z – powierzchownego urazu obejmującego liczne okolice ciała,
 • trzeci górnik p/z – stłuczenia okolicy jarzmowej prawej i szyi, okolicy tylnoczaszkowej prawej i grzbietu,
 • wiertacz p/z – stłuczenia barku lewego,
 • górnik wiertacz p/z – stłuczenia dolnej części grzbietu,
 • instruktor strzałowy p/z – stłuczenia podudzia lewego,
 • sztygar zmianowy górniczy p/z – skręcenia i naderwania odcinka szyjnego kręgosłupa, powierzchownego urazu głowy, stłuczenia dolnej części grzbietu i miednicy,
 • górnik operator maszyn przodkowych p/z – ciężkich obrażeń ciała,
 • górnik strzałowy p/z – stłuczenia i otarcia naskórka uda prawego.

W miejscu wypadku wyrobisko poziome, miało wysokość 3,7 m i szerokość 6,6 m. W dniu wypadku regularna jazda ludzi ze stacji osobowej PBK G7 do stacji osobowej nr R-IX przy szybie R-IX odbywała się trasą nr VII, jedną z zatwierdzonych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Miejsce zdarzenia przewietrzane było obiegowym prądem powietrze. W miejscu wypadku parametry mikroklimatu były następujące: temperatura sucha T= 32,2 [oC], temperatura wilgotna T= 27,0 [oC], średnia prędkość przepływu powietrza V = 0,92 m/s, tlenek węgla CO = 9 ppm, dwutlenek azotu NO= 0,0 ppm, tlen O2 = 20,7 %, metan CH4 = 0 %.

Akcji ratowniczej nie prowadzono; podjęte działania ograniczone były tylko do udzielenia pomocy przedmedycznej.

Prawdopodobną przyczyną wypadku zbiorowego było nagłe, niekontrolowane uderzenie o konstrukcję pojazdu pracowników, gwałtownie przemieszczonych na skutek czołowego zderzenia wozu SWT-TEAM 20/1.9 z ociosem wyrobiska.

Podczas oględzin miejsca wypadku wstępnie ustalono, że do zdarzenia przyczynił się niesprawny układ hamulca zasadniczego, spowodowany uszkodzeniem przewodu hamulcowego przy lewym przednim kole pojazdu.

         W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nr 1, nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna”
w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji:

 • samojezdnego wozu transportowego typu SWT TEAM-20/1.9 o numerze zakładowym 105, z uwagi na stan techniczny układu hamulcowego, który mógł przyczynić się do zaistniałego wypadku; organ uzależnił wznowienie eksploatacji pojazdu od przeprowadzenia przez właściwą jednostkę oceny wpływu jego stanu technicznego na zaistniały wypadek, (w szczególności wpływu stanu technicznego układu hamulcowego) oraz od usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku oraz doprowadzenia pojazdu do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentację techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie pojazdu do ruchu.
 • rozdzielnicy 500 V, typu PZZ-05.4 o numerze fabrycznym 20/13, nr zakładowy 811-III-97 produkcji P.P.H.U Alfa Remont, która nie posiadała wymaganego stopnia ochrony IP-54, z uwagi na rozszczelnienie drzwiczek czołowych oraz wyrwanie przewodu zasilającego razem z dławikiem – uszkodzonej podczas wypadku; organ uzależnił wznowienie eksploatacji rozdzielnicy od doprowadzenia jej do właściwego stanu technicznego, zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową oraz uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez KRZG KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG „Rudna”.

         Ponadto, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nr 2, nakazującą przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzenie przez właściwą jednostkę oceny wpływu stanu technicznego pojazdu transportowego SWT-TEAM 20 o numerze zakładowym 105 i numerze fabrycznym 39/2015, na zaistniały wypadek, a w szczególności oceny działania układu hamulcowego
w aspekcie zgodności z wymaganiami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno-ruchową producenta. Organ nakazał również zgłoszenie faktu przeprowadzenia wskazanej oceny oraz przedłożenie wyników kontroli, celem ustalenia przyczyn i okoliczności powstałego wypadku, a także zapobieżenia podobnym przypadkom w przyszłości.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry