24.01.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-5/gem-23/2011

Katowice, dnia 28.01.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 5/2011 śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 24.01.2011 r. o godzinie 1134 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice w Knurowie, któremu sztygar oddziałowy oddziału mechanicznego BUMECH S.A., lat 54, pracujący w górnictwie 28 lat.

Wypadek zaistniał w przecznicy II na poziomie 1050 m. Wyrobisko kamienne, poziome, drążone było kombajnem chodnikowym typu AM-75-Bumech/OH1, w polu IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Roboty górnicze w przecznicy II, zaliczonej do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, wykonywane były przez konsorcjum firm PRG Gliwice S.A., BUMECH S.A. i GPUG Sp. z o.o. w Gliwicach. Wyrobisko o wysokości 3,75 m i szerokości 5,6 m, przewietrzane wentylacją lutniową kombinowaną z instalacją odpylającą typu UO-630, wykonane było w obudowie typu ŁP10/V32/4A.

W dniu 24.01.2011 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 630, w przecznicy II pracownicy oddziału mechanicznego BUMECH S.A., pod nadzorem sztygara oddziałowego, wykonywali prace konserwacyjne kombajnu chodnikowego, związane m.in. z wymianą sworznia łańcucha prawej gąsienicy.

Po ich ukończeniu, sztygar oddziałowy oddziału górniczego PRG Gliwice S.A., polecił operatorowi wycofanie kombajnu. Podczas wycofywania, sztygar oddziałowy firmy BUMECH S.A. został przyciśnięty organem urabiającym kombajnu do spągu wyrobiska, doznając rozległych urazów zewnętrznych i wewnętrznych. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon poszkodowanego.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przyciśnięcie sztygara oddziałowego oddziału mechanicznego organem urabiającym kombajnu do spągu wyrobiska.

Przyczyna ta była następstwem przebywania sztygara oddziałowego w strefie zagrożenia pod ramieniem urabiającym podczas cofania kombajnu.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:
wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia przecznicy II na poziomie 1050 m, do czasu:

  • stałego oświetlenia przodka wyrobiska,
  • doprowadzenia rurociągu przeciwpożarowego na odległość nie większą niż 50 m od czoła przodka.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry