24.02.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.03.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 8/2014/EW

w sprawie wypadku lekkiego zaistniałego w dniu 24.02.2014 r. w Zakładzie Górniczym Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w Bogdance, w chodniku odstawczym 1/II/385, na polu Bogdanka, któremu uległ ślusarz firmy RG Bogdanka Sp. z o.o. w Bogdance pod ziemią, lat 27, pracujący w górnictwie 5 miesięcy.

Chodnik odstawczy 1/II/385 w pokładzie 385/2 o wysokości 5,0 m i szerokości 4,84 m, wykonany był w obudowie typu ŁPSC 10/V36 w rozstawie co 0,5 m. W chodniku zabudowany był przenośnik taśmowy, typu Intermet 1000 o długości około 1595 m stanowiący element układu transportowego odstawy urobku z przodka chodnika podścianowego ściany 1/I/385 i przodka chodnika nadścianowego ściany 1/I/385, nad którym podwieszone były szyny trasy kolejki. Miejsce zabudowy zwrotni Intermet 1000 było suche i oświetlone, a wyrobisko było poziome.

W dniu 24 lutego 2014 r. na zmianie III, sztygar zmianowy oddziału mechanicznego MD-7 około godziny 2040 polecił przodowemu czteroosobowej brygady ślusarzy, pracujących w przodku chodnika nadścianowego 1/I/385, dokonanie wymiany krążnika odciskowego podtrzymującego dolną taśmę, tuż przed zwrotnią przenośnika taśmowego nr 3 Intermet 1000. O godzinie 2142 przenośnik taśmowy został uruchomiony pomimo tego, że prace związane z wymianą krążnika nie zostały ostatecznie zakończone. W czasie ruchu przenośnika, w trakcie dokręcania śruby mocującej wspornik podtrzymujący krążnik, lub usiłowania zdjęcia klucza oczkowego z łba tej śruby znajdującego się po stronie wewnętrznej osłony, przemieszczająca się taśma dolna pochwyciła obie ręce poszkodowanego i wciągnęła je pomiędzy taśmę i konstrukcję osłony dolnej zwrotni przenośnika powodując rozległą ranę szarpaną przedramienia prawego strony tylnej z masywnym uszkodzeniem mięśni i prostowników ręki oraz masywny ubytek skóry.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku ciężkiego było pochwycenie i wciągnięcie obu rąk ślusarza w przestrzeń pomiędzy taśmę i konstrukcję osłony dolnej zwrotni, będącego w uchu przenośnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Lublinie Decyzją z dnia 25.02.2014 r. nakazał:

  1. Wstrzymanie ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej użytkowania przenośnika taśmowego typu Intermet-1000 o nr fabrycznym PT-080/12 i nr kopalnianym: 644-3457 do czasu przywrócenia jego stanu technicznego do pełnej zgodności z wymaganiami określonymi we właściwej Dokumentacji Techniczno – Ruchowej producenta, oraz uzyskania ponownego zezwolenia na oddanie do ruchu w obowiązującym trybie.

Ponadto Dyrektor OUG w Lublinie w celu zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić pracowników zatrudnianych w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania prac związanych z naprawą i wymianą uszkodzonych elementów przenośników taśmowych zawartych w „Instrukcji bezpieczeństwa przy obsłudze przenośników taśmowych”.
  2. Zapoznać z przyczynami i okolicznościami wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry