24 02 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                             

Katowice, dnia 3 marca 2017 r. 

INFORMACJA Nr 10/2017/EW

w sprawie awarii wentylatora Nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „VI”, zaistniałej w dniu 24 lutego 2017 r. o godzinie 843 w zakładzie górniczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie Ruch Szczygłowice.

W zakładzie górniczym JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie Ruch Szczygłowice wyrobiska przewietrzane są prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylatory zabudowane w stacjach wentylatorów głównych przy szybach: „IV i „VI”. Stację zasilaną z rozdzielni 6 kV RSWI – szyb VI, wyposażono w trzy wentylatory typu WPG-240/1,4A napędzane silnikami typu Sf710Y10, o mocy 1250 kW. W stacji pracują dwa wentylatory (w układzie równoległym), trzeci stanowi rezerwę.

W dniu 24 lutego 2017 r. w stacji wentylatorów głównych przy szybie „VI” pracowały wentylatory Nr 1 i Nr 2. Wentylator Nr 3 pozostawał w rezerwie. O godzinie 457 nastąpiło awaryjne wyłączenie z ruchu wentylatora Nr 2, w wyniku zadziałania zabezpieczenia od przekroczenia dopuszczalnej wielkości drgań łożysk wentylatora. O godzinie 508 obsługa stacji uruchomiła wentylator rezerwowy Nr 3. Wentylator Nr 1 pracował bez zakłóceń.
W wyniku wykonanych oględzin wentylatora Nr 2 nie stwierdzono uszkodzeń. W związku z powyższym ustalono telefonicznie z przedstawicielem producenta wykonanie próbnego rozruchu wentylatora w celu jednoznacznego ustalenia przyczyn wyłączenia. O godzinie 841 wykonano rozruch bez włączenia wentylatora do sieci wentylacyjnej. Po uruchomieniu wentylatora, o godzinie 843 wystąpiły ponowne drgania, a następnie awaria w czasie, której między innymi uszkodzone zostały: fundament wentylatora i silnika napędowego, obudowa wirnika i napędu, dyfuzor wraz z instalacją wytłumiającą oraz pięć łopat wirnika wentylatora, c zerwane zostały śruby mocujące ramę wentylatora do fundamentu, przesunięta i zdeformowana została rama posadowienia wentylatora i silnika napędowego, nastąpiło rozszczelnienie układu smarowania łożysk wentylatora.

W trakcie awarii wentylatory Nr 1 i Nr 3 pracowały bez zakłóceń. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu oraz zaburzeń wentylacyjnych w wyrobiskach podsieci wentylacyjnej szybu „VI”. Nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych. Stacja wentylatorów głównych przy szybie „IV” pracowała bez zakłóceń.

Trwa ustalanie przyczyn awarii i powstania nadmiernych drgań wentylatora.

Obecnie zakład górniczy usuwa skutki zaistniałej awarii.

W związku z zaistniałym zdarzeniem:

 1. Zakład górniczy wykonał badania nieniszczące wirnika wentylatora Nr 1, które wykazały miejscowe pęknięcia spoin spawanych wirnika. Po wykonanej naprawie i pozytywnych wynikach ponownych badań wentylator Nr 1 załączono do ruchu.
 2. Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzje:
  • wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej stacji wentylatorów głównych przy szybie „VI w Ruchu Szczygłowice”, w zakresie wentylatora Nr 2 typu WPG-240/1,4A i określił warunki wznowienia jego ruchu,
  • nakazującą dokonanie oceny stanu technicznego wentylatora Nr 3 typu WPG-240/1,4A, zabudowanego w stacji wentylatorów głównych przy szybie „VI”, wykorzystując do tego dostępne metody diagnostyczne, ze  szczególnym uwzględnieniem połączeń spawanych wirnika wentylatora,
  • zakazującą użytkowania budynku stacji wentylatorów głównych przy szybie „VI” w zakresie:
   1. fundamentu wentylatora i silnika wentylatora Nr 2,
   2. fundamentu konstrukcji wsporczej aparatu kierowniczego wentylatora Nr 2,
   3. dyfuzora wraz z instalacją wytłumiającą zabudowaną na koronie dyfuzora wentylatora Nr 2,
  • nakazującą wykonanie do dnia 10 marca 2017 r.:
   • ekspertyzy stanu technicznego fundamentu wentylatora i silnika wentylatora Nr 2 oraz stalowej ramy ich posadowienia,
   • oceny stanu technicznego fundamentu konstrukcji wsporczej aparatu kierowniczego wentylatora Nr 2,
   • oceny stanu technicznego dyfuzora wraz z instalacją wytłumiającą zabudowaną na koronie dyfuzora wentylatora Nr 2.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

do góry