24 04 2018 1

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                             

 Katowice, dnia 7 maja 2018 r.

INFORMACJA Nr 30/2018/EW

w sprawie pożaru, zaistniałego w dniu 24.04.2018 r. na terenie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice w Mysłowicach, Budynku Sortowni Zakład „A”.

W dniu 24.04.2018 r. podczas obchodu, patrol ochrony około godz. 300 zauważył zadymienie, a następnie pożar na dachu Budynku Sortowni, zlokalizowanym na terenie ZPMW Zakład „A” SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice w Mysłowicach. Kompleks Budynku Sortowni Zakładu „A” składa się następujących obiektów, które w czasie ruchu zakładu pełniły następujące funkcje: sortowni ze stacją przygotowania, płuczki miałowej, budynku ze zbiornikiem wyrównawczym, budynku zbiornika węgla surowego z osadnikiem Dorra oraz pomostów pomiędzy zbiornikami, a warsztatem mechanicznym łączącym nadszybia szybów „Łokietek” i „Sas”. Cały kompleks posiada nieregularny kształt i następujące wymiary: szerokość od 35 m do 75,0 m, długość od 40 m do 107,0 m oraz wysokość do około 33,0 m. Łączna kubatura budynków wynosi około 44250 m3. Budynki o konstrukcji stalowo-żelbetowej oraz murowanej posiadają dachy wykonane z płyt żelbetowych pokrytych papą, ułożonych na dźwigarach stalowych. Miejscami konstrukcja dachu wykonana jest ze stalowych kratownic pokrytych blachą trapezową lub deskowaniem i papą. Zapaleniu uległ fragment dachu o wymiarach ok. 10 m x 7,5 m, zlokalizowany prawdopodobnie nad zbiornikiem wyrównawczym, którego konstrukcję stanowiły stalowe wiązary pokryte deskowaniem i papą. Do dnia zdarzenia obiekt był wyłączony z użytkowania.

W dniu 24.04.2018 r., około godz. 315, pracownik ochrony zawiadomił straż pożarną i Kierownika Zmiany o zaistniałym pożarze. O godz. 330 na miejsce przybyła straż pożarna, która przystąpiła do gaszenia ognia. Z uwagi na utrudniony dostęp do miejsca pożaru, akcja gaszenia prowadzona była od zewnątrz budynku. W akcji brało udział 9 jednostek straży pożarnej. Akcja gaszenia została zakończona w dniu 24.04.2018 r. około godz. 830.

O zaistniałym zdarzeniu powiadomiono Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w dniu 24.04.2018 r. o godzinie 725.

Prawdopodobna przyczyna pożaru: w chwili obecnej przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. 

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  • zabezpieczyć teren wokół Budynku Sortowni Zakład „A”, przed dostępem osób nieuprawnionych, do czasu przystąpienia do robót rozbiórkowych obiektu,
  • z okolicznościami zaistniałego pożaru zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego,
  • wykonać rozbiórkę obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Zakład „A” SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice w Mysłowicach.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry