24 05 2018

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                

 Katowice, dnia 12 czerwca 2018 r.

INFORMACJA Nr 37/2018/EW

w sprawie pożaru egzogenicznego na powierzchni, zaistniałego w dniu 24 maja 2018 r. około godziny 1545 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w Gliwicach.

Pożar zaistniał na poziomie +20,60 m w budynku drobnej sprzedaży węgla, nad wejściem na most przenośnikowy. Budynek drobnej sprzedaży węgla znajdował się w północnej części zakładu górniczego i połączony był od strony południowej mostem przenośnikowym ze stacją przesypową, do której transportowany był przenośnikami węgiel z budynku płuczki osadzarkowej ZPMW. Na moście przenośnikowym zabudowane były dwa przenośniki taśmowe, z których wysyp znajdował się w budynku drobnej sprzedaży, gdzie prowadzony był załadunek węgla na samochody ciężarowe. Wzdłuż trasy przenośników taśmowych poprowadzony był rurociąg ppoż. o średnicy 150 mm, zakończony w budynku drobnej sprzedaży węgla zasuwą i zaworem hydrantowym. Rurociąg ten uległ znacznej korozji, w związku z czym podjęto decyzję o jego demontażu z wykorzystaniem prac spawalniczych.

W dniu 24 maja 2018 r. na zmianie rannej sztygar zmianowy oddziału JMW2 skierował do  demontażu rurociągu ppoż. w rejonie budynku drobnej sprzedaży trzech pracowników, w tym spawacza z oddziału remontowego JMR. Zadaniem tych pracowników było sukcesywne ciecie z wykorzystaniem robót spawalniczych rurociągu 150 mm, odcinkami co około 1,5 m, począwszy od mostu przenośnikowego w kierunku wejścia do budynku drobnej sprzedaży.
Roboty spawalnicze wykonywano w oparciu o zezwolenie, które wydane zostało dla robót w obiekcie płuczki osadzarkowej. Roboty spawalnicze rozpoczęto około godziny 700 na moście przenośnikowym i zakończono około godziny 1100, w rejonie nadproża wejścia do budynku drobnej sprzedaży. W miejscu tym ścianę budynku tworzyły dwie blachy trapezowe pomiędzy którymi umieszczona była termoizolacja z wełny mineralnej. Przeprowadzenie kontroli miejsca wykonywanych robót spawalniczych o godzinie 1120 i 1330, sztygar zmianowy oddziału JMW2 udokumentował w zezwoleniu na prace spawalnicze. W tym dniu na zmianie popołudniowej nie zaplanowano żadnych robót w rejonie pomostu przenośnikowego i budynku drobnej sprzedaży.

Około godziny 1545, przechodząca obok budynku drobnej sprzedaży jedna z pracownic ZPMW zauważyła dym wydobywający się spod blachy trapezowej elewacji południowej ściany budynku drobnej sprzedaży. Powiadomiła o tym pracowników znajdujących się w pobliżu budynku drobnej sprzedaży a następnie dyspozytora ZMPW i sztygara zmianowego. Pracownicy znajdujący się w budynku drobnej sprzedaży przy użyciu gaśnic podjęli próbę ugaszenia pożaru. W tym czasie dyspozytor ZPMW powiadomił o pożarze dyspozytora ruchu a następnie kierownika działu przeróbki mechanicznej węgla. W związku z rozwojem pożaru przybyły na miejsce kierownik działu przeróbki mechanicznej węgla polecił dyspozytorowi ruchu powiadomić Państwową Straż  Pożarną. Około godziny 1900, przybyłe na miejsce zastępy Państwowej Straży Pożarnej ugasiły pożar w budynku drobnej sprzedaży. Podczas akcji przeciwpożarowej zdemontowano zewnętrzne trapezowe blachy elewacyjne i warstwę ocieplenia z wełny mineralnej na szerokości około 2,0 m, na południowej ścianie budynku drobnej sprzedaży oraz częściowo pokrycie z papy termozgrzewalnej na południowej części dachu tego budynku.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia prowadzonymi pracami spawalniczymi podczas demontażu rurociągu ppoż.

W wyniku pożaru  nikt z pracowników i osób biorących udział w akcji nie uległ wypadkowi.

W związku z pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej budynku drobnej sprzedaży - obiekt nr 2.b.23 i mostu przenośnikowego - obiekt nr 8.17, do czasu uruchomienie instalacji przeciwpożarowej w budynku drobnej sprzedaży - obiekt nr 2.b.23 i na moście przenośnikowym - obiekt nr 8.17. oraz przeprowadzenia, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, kontroli stanu technicznego budynku drobnej sprzedaży - obiekt nr 2.b.23 i mostu przenośnikowego - obiekt nr 8.17.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry