24 05 2019

Wody powodziowe rzeki Wisłok w sąsiedztwie zakładu górniczego Wola Dalsza przerwały filar ochronny rzeki Wisłok, wskutek czego wyrobisko górnicze wypełnione zostało wodami powodziowymi; wody powodziowe nie przedostały się na teren poza wyrobiskiem. W zagrożonym rejonie nie przebywali pracownicy.

do góry