24.07.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 27.07.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 50/2012/EW

o wypadku porażenia prądem elektrycznym, zaistniałym w dniu 24.07.2012r. o godz. 520 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Makoszowy w Zabrzu, któremu uległ elektromonter oddziału MEUD2-M, lat 24, pracujący w górnictwie 4 lata.

Wypadek zaistniał w przekopie IV równoległym na poziomie 660m, w rejonie przecinki 5a. Wyrobisko poziome z trakcją elektryczną przewodową, o wysokości 3,2m i szerokości 4,4m wykonane było w obudowie typu ŁP9 z profilu V29. Na spągu ułożone był dwa tory oznaczone jako tor wschodni i tor zachodni, nad którymi na wysokości 2,15m zawieszone były przewody jezdne trakcji elektrycznej. Pod stropem, nad przewodami jezdnymi, zabudowane były 4 rurociągi o średnicach 100mm i 150mm. Na torze wschodnim, w rejonie przecinki 5a, poza miejscem do tego przeznaczonym, pozostawionych było 25 jednostek transportowych. We wnęce w ociosie wschodnim przekopu IV równoległego, w odległości 17m na południe od przecinki 5a zabudowana była nieczynna stacja transformatorowa typu IT3Sb 315kVA o numerze kopalnianym 27.

W dniu 24.07.2012r. na zmianie nocnej, dozorca oddziału elektrycznego MEUD2-M z trzema elektromonterami udał się do przekopu IV równoległego na poziomie 660m, w rejon przecinki 5a. Zadaniem zespołu było załadowanie nieczynnej stacji transformatorowej z wnęki w ociosie wschodnim na platformę typu WOZ-20M. Dozorca oddziału elektrycznego MEUD2-M zgłosił dysponentowi przewozu wyłączenie trakcji przewodowej w przekopie IV równoległym w rejonie przecinki 5a, co odnotowano zostało w „Książce ostrzeżeń …”. Pracownicy przystąpili do robót pomimo braku jakiegokolwiek zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac i stanu wyłączenia trakcji. Do załadunku stacji transformatorowej używali dwóch wciągników ręcznych typu WR-2,5, zawieszonych pod stropem wyrobiska, nad przewodem jezdnym. Po zakończeniu załadunku, jeden z elektromonterów wszedł na stację transformatorową i zdejmował wciągnik typu WR-2,5. Około godziny 520, elektromonter dotknął lewą stroną szyi przewodu jezdnego, który z nieustalonych przyczyn był pod napięciem, w wyniku czego został porażony prądem elektrycznym i spadł na spąg. Przytomnego pracownika wytransportowano na powierzchnię do punktu opatrunkowego, gdzie zbadał go lekarz. W opinii lekarskiej wpisał: „porażenie prądem w okolicy szyi po stronie lewej, ograniczenie ruchomości szyi, osłabienie mięśniowe kończyny górnej lewej w stosunku do prawej, RU 120/90. Przytomny z kontaktem logicznym”. Po wstępnych badaniach lekarskich w kopalni, poszkodowany przewieziony został do Niepublicznego Szpitala Rejonowego w Zabrzu-Biskupicach.

Przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym elektromontera było dotknięcie lewą stroną szyi przewodu jezdnego, który z nieustalonych przyczyn był pod napięciem.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji układu transportu materiałów, maszyn i urządzeń za pomocą kopalnianej kolei podziemnej z trakcją elektryczną przewodową w przekopie IV równoległym na poziomie 660m, do czasu:

  • prawidłowego zabezpieczenia stacji transformatorowej nr kopalniany 27 załadowanej pionowo na platformie typu WOZ-20M, pozostawionej na torze wschodnim w rejonie przecinki 5a, tj. za pomocą łańcuchów ø18x64 spiętych zamkami bocznymi, zabezpieczonymi śrubami M20,
  • przetransportowania siedemnastu wozów urobkowych dużych, ośmiu drzewiarek małych, platformy typu WOZ-20M z załadowana stacją transformatorową, pozostawionych na torze wschodnim pomiędzy rozjazdami nr kopalniany 7 i 7c, poza miejscem do tego przeznaczonym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry