24 07 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                                    Katowice, dnia 7 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 30/2020/EW

O pożarze egzogenicznym - zapalenie agregatu sprężarkowego typu ASR-45GP, zaistniałym w dniu 24 lipca 2020 r. około godziny 1515,  w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu. 

Pożar zaistniał w Pochylni K-642 na poziomie 800 m, drążonej z Upadowej I-643, zlokalizowanej w skale płonnej, w polu niemetalowym i zaliczonej do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Pochylnia K-642 o wysokości 3,75 m i szerokości 5,55 m, wykonana była w obudowie typu ŁP11 V32/4/A o rozstawie drzwi co 0,75 m, stabilizowanej rozporami stalowymi typu WRG. Opinkę ociosu stanowiły okładziny betonowe, budowane ażurowo na ociosach i na pełno w stropie. Do przodka wyrobiska przewietrzanego wentylacją odrębną ssącą z zastosowaniem lutni Ø 1000 i wentylatora typu ADFM-900B/3 doprowadzano powietrze w ilości 400 m3/min.
W Pochylni K-642, w odległości 198 m od skrzyżowania z Upadową I-643, zabudowany był agregat sprężarkowy typu ASR-45GP, który zasilał kotwiarkę pneumatyczną typu GMP-KP IM2.
W dniu 24 lipca 2020 r. na zmianie II, rozpoczynającej się od godziny 1230, osoba dozoru ruchu oddziału górniczego GRP-3 wyznaczyła do pracy w Pochylni K-642 czterech pracowników.  
W trakcie wiercenia otworu kotwiarką pneumatyczną, około godziny 1515, pracownicy zauważyli dym wydobywający się z agregatu sprężarkowego i bezzwłocznie przystąpili do aktywnego gaszenia przy użyciu gaśnic proszkowych. Po zużyciu trzech gaśnic ugasili pożar i około godziny 1525 poinformowali dyspozytora o zdarzeniu. W związku z informacją o ugaszeniu pożaru dyspozytor nie rozpoczął akcji pożarowej. Z wyrobisk, którymi odprowadzane było powietrze z Pochylni K-642 do szybu wydechowego Janina I, dyspozytor profilaktycznie wycofał 55 pracowników, bez użycia indywidualnych aparatów ucieczkowych. Maksymalne, zarejestrowane stężenie tlenku węgla wynosiło 58 ppm, a maksymalna ilość tlenku węgla, w rejonowym prądzie powietrza, wyniosła 24,55 dm3/min. Żaden z pracowników nie zgłosił wypadku. 
Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru było zapalenie się oleju wyciekającego z uszkodzonego korpusu separatorów oleju sprężarki na jej rozgrzane elementy.
W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał między innymi:

  1. Zabezpieczyć agregat sprężarkowy typu ASR-45GP nr fabryczny 18015 w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  2. Dokonać szczegółowej oceny, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, stanu technicznego agregatu sprężarkowego typu ASR-45GP nr fabryczny 18015, w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w celu określenia przyczyn awarii i pożaru agregatu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności działania zabezpieczeń przed skutkami przeciążeń i sterownika LOGO, a wyniki przedstawić Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
  3. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji agregatu sprężarkowego typu ASR-45GP nr fabryczny 18015 do czasu:
  • dokonania szczegółowych oględzin agregatu sprężarkowego, w sposób i na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w celu ustalenia przyczyn zaistnienia awarii i pożaru,
  • usunięcia skutków pożaru powstałych w komorze separatorów oleju agregatu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry