24 08 2020

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                         Katowice, dnia   9  czerwiec  2021 r.

INFORMACJA Nr 34/2020/EW
w sprawie wypadku zbiorowego (5 wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 24.08.2020 r. o godzinie 1637, w wyniku wstrząsu o energii 3x105 J, w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach, w Pochylni 515, w pokładzie 501 Az, na poziomie 665 m.

Wypadek zbiorowy zaistniał w przodku drążonej Pochylni 515, w pokładzie 501 Az, na poziomie 665 m. Wyrobisko o wysokości około 4,2 m i nachyleniu do 6o, zostało zaliczone do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i czwartej kategorii zagrożenia metanowego. Obudowę Pochylni 515, drążonej z użyciem kombajnu chodnikowego typu AM-50zw, stanowiły odrzwia typu ŁP12/V/32/4/A, w rozstawie co 0,75 m. Do dnia 24.08.2020 r., Pochylnia 515 uzyskała postęp 420 m. Do wydrążenia pozostało 554 m. W dniu 24.08.2020 r. na zmianie B, rozpoczynającej się o godzinie 1200, w celu kontynuacji drążenia pochylni 515 sztygar zmianowy skierował do wyrobiska między innymi 5 osobową brygadę górników oddziału GRP-1. O godzinie 1637, podczas zabudowy łuku stropnicowego odrzwi obudowy chodnikowej, nastąpił wstrząs górotworu o energii 3x105 J, którego hipocentrum zostało zlokalizowane w odległości około 35 m na północny - wschód od czoła przodka. W wyniku zdarzenia górnicy brygady przodkowej doznali obrażeń. Poszkodowani pracownicy o własnych siłach wycofali się z rejonu wykonywanych prac. Po wyjeździe na powierzchnię w punkcie opatrunkowym lekarz zakładowy udzielił pracownikom pierwszej pomocy. Następnie poszkodowani  zostali przewiezieni do szpitala, gdzie po udzieleniu pomocy specjalistycznej skierowani zostali do dalszego leczenia, w rejonowych ośrodkach opieki zdrowotnej. Rejon Pochylni 515 został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku.

Przyczyną odprężenia był wstrząs górotworu spowodowany samoistnym wyładowaniem energii sprężystej, skumulowanej w górotworze.

Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie wstrząsu górotworu o energii 3x105 J na pracowników wykonujących roboty górnicze w przodku pochylni.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Bezzwłocznie podjąć działania organizacyjno-techniczne w okresie wstrzymania prac w rejonie pochylni 515, w pokładzie 501 Az na poziomie 665 m, do czasu przeprowadzenia oględzin, które powinny polegać na:
    • skutecznym zabezpieczeniu dostępu do rejonu pochylni 515, w pokładzie 501 Az,
    • ustaleniu zasad ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń tąpaniami oraz wentylacyjno - metanowo - pożarowego w tym rejonie.
  2. Ustalić warunki i zasady wejścia do pochylni 515, w pokładzie 501 Az na poziomie 665 m, w sytuacji szczególnej konieczności wykonania prac zabezpieczających, badawczych lub dodatkowych kontroli.
  3. Bezzwłocznie  zapoznać z okolicznościami zaistniałego wypadku pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
  4. Bezzwłocznie przeprowadzić weryfikację prognozowanych wartości energii wstrząsów górotworu, wynikających z prowadzenia przygotowawczych robót górniczych, w pokładzie 501 Az na poziomie 665 m oraz zaktualizować dokumentację prowadzenia ruchu podziemnego zakładu górniczego w tym zakresie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry