24 11 2015

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                

Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r.

     

INFORMACJA Nr  65/2015/EW

w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 24 listopada 2015 r. o godzinie 629 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu, w ścianie i61 w pokładzie 405/2 na poziomie 850 m, któremu uległ górnik przodowy oddziału G1.

 Pokład 405/2 o grubości od 2,5 m do 2,8 m i nachyleniu do 20°, zaliczony został do I i III stopnia zagrożenia tąpaniami, II i III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz do I i II stopnia zagrożenia wodnego.

W ścianie i61 o długości około 230 m i wysokości od 2,5 do 2,8 m, prowadzono eksploatację systemem przekątnym z zawałem stropu, ścianę wyposażono w 147 sekcji obudowy zmechanizowanej typu KW-18/34-POzW1/ZRP oraz 5 sekcji typu KW-18/34-POzW1/BSN/ZRP i kombajn typu KGE – 750F współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym typu Rybnik – 850. Urabianie w ścianie prowadzone było dwukierunkowo. Od uruchomienia w dniu 28 października 2014 r. do dnia 24 listopada 2015 r. ściana i61 uzyskała postęp 918 m.

W dniu 24 listopada 2015 r. na zmianie „E” (od godziny 130 do godziny 900) w ścianie i61 zatrudnionych było 17 pracowników. Po zakończonym  około godziny 531 urabianiu, kombajn został pozostawiony pomiędzy sekcjami obudowy zmechanizowanej od nr 96 do nr 105. Nadgórnik polecił dwóm górnikom zabezpieczyć strop i ocios ścianowy w miejscu planowanego wykonania wnęki technologicznej w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 100, 101 i 102, dla przeprowadzenia prac remontowych przy kombajnie. Górnicy przystąpili do zabezpieczania stropu  i ociosu na wyznaczonym odcinku ściany filarówkami o długości około 5 m. W tym celu ułożyli dwie filarówki na stropnicach obudowy zmechanizowanej a następnie przodowy zespołu górników stojąc pomiędzy kombajnem a ociosem przystąpił do ustawiania filarówek na ociosie. W trakcie tych czynności na odcinku od sekcji 100 do 103, odspoiła się z ociosu ściany bryła węgla o wymiarach ok. 4,8 m x 1,1 m x 0,3 m, która przycisnęła górnika przodowego do korpusu kombajnu ścianowego. Przodowy został uwolniony przez pracowników spod bryły węgla, a następnie wytransportowany na noszach do przekopu V na poziomie 850 m, skąd został przewieziony pociągiem sanitarnym w rejon szybu I. W czasie przewozu pociągiem, pomocy poszkodowanemu udzielił lekarz, który w opinii wstępnej stwierdził uraz wielonarządowy. Po wyjeździe na powierzchnię poszkodowany przetransportowany został przez lotnicze pogotowie ratunkowe do Wojewódzkiego Szpitala nr 5 w Sosnowcu. Według opinii lekarskiej uzyskanej ze Szpitala poszkodowany doznał stłuczenia płata dolnego płuca prawego, niewielkiej odmy opłucnej prawostronnej, złamania bez przemieszczenia obojczyka prawego, kilkumiejscowego złamania miednicy w tym kości krzyżowej
z przemieszczeniem niektórych odłamów kostnych oraz uszkodzenia pęcherza moczowego.

Przyczyną wypadku było przyciśnięcie górnika przodowego do korpusu kombajnu ścianowego przez opadającą bryłę węgla, odspojoną z ociosu ściany.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  • ponownie przeszkolić pracowników zatrudnianych w ścianie i61 w pokładzie 405/2
    w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznego wykonywania pracy w pobliżu ociosu ścianowego oraz przestrzegania obowiązku wykonywania skutecznej obrywki skał,
  • zapoznać pracowników z okolicznościami wypadku zaistniałego w dniu 24 listopada 2015r. w ścianie i61 w pokładzie 405/2 na poziomie 850 m.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry