24.12.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 31.12.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 78/2012/EW

w sprawie pożaru, w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla, zaistniałego w dniu 24.12.2012 r., około godziny 425, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wujek” w Katowicach Ruch „Śląsk”.

Pożar zaistniał w moście przenośników taśmowych, w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW). W moście przenośników taśmowych, zabudowane były dwa przenośniki, każdy o długości około 110 m i szerokości 1,6 m, które podawały urobek ze stacji przygotowania węgla do zbiornika węgla surowego. W dniu 23.12.2012 r. na zmianie drugiej i trzeciej Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla nie był obłożony do ruchu. Około godziny 425 w dniu 24.12.2012 r. sztygar zmianowy ZPMW, zauważył ogień wewnątrz mostu przenośników. Sztygar polecił dyspozytorce ZPMW powiadomić dyspozytora ruchu kopalni o pożarze, a sam udał się do mostu przenośników taśmowych. Na miejscu stwierdził, że przy jednym z przenośników w odległości, około 30 m od jego stacji zwrotnej i na długości 20 m, pali się taśma przenośnikowa. Podjął próbę aktywnego gaszenia pożaru, z użyciem gaśnic proszkowych i wody, ale działania te nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Z uwagi na małą odległość od miejsca pożaru do szybu wdechowego, dyspozytor podjął decyzję o ewakuacji załogi z wyrobisk podziemnych. Na powierzchnię ewakuowano 109 pracowników, bez użycia aparatów ucieczkowych. Na wezwanie dyspozytora, akcję gaśniczą prowadziły jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Rudy Śląskiej, którą zakończono w dniu 24.12.2012r. o godzinie 1128. W wyniku pożaru spaleniu uległa taśma jednego z przenośników, a przy drugim nastąpiło rozłączenie taśmy w miejscu klejenia.

Przyczyną pożaru było zapalenie taśmy przenośnika taśmowego w moście przenośników taśmowych, z dotychczas nieustalonego powodu.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  • wstrzymać dalsze użytkowanie mostu przenośników taśmowych, do czasu uzyskania ekspertyzy stanu technicznego jego konstrukcji, określającej możliwość dalszego użytkowania obiektu oraz dokonanie napraw wynikających z wykonanej ekspertyzy,
  • przeprowadzić dodatkowy przegląd stanu technicznego mostu przenośników taśmowych w terminie do 24.01.2013 r.,
  • powiadomić Dyrektora OUG w Katowicach o wykonaniu nakazu,
  • wstrzymać eksploatację przenośników taśmowych zabudowanych w moście przenośników taśmowych, do czasu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z DTR,
  • prace związane z naprawą elementów przenośników taśmowych, prowadzić po stwierdzeniu, że obiekt budowlany – most przenośników taśmowych, nadaje się do użytkowania,
  • w terminie do 24.01.2013 r. wykonać i dostarczyć do organu nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa, opinię budowlaną, dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania mostu przenośników taśmowych, zlokalizowanych w KHW S.A. KWK ,,Wujek” w Katowicach Ruch ,,Śląsk”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry