25 08 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia   4  listopada 2022 r.

INFORMACJA Nr 40/2022/EW

o wypadku zbiorowym (trzy wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), do którego doszło w dniu 25.08.2022 r., o godzinie 1210, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, na skrzyżowaniu upadowej F-8 z przecinką P-2, któremu ulegli pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka S.A.: 
- górnik (1) p/z,
- górnik (2) p/z,
- górnik strzałowy p/z.


Do wypadku doszło w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 1210, w upadowej F-8, za skrzyżowaniem z przecinką P-2 w pobliżu komory przeglądowo-naprawczej maszyn ciężkich Pebeka (dalej „KMC-PeBeKa”), na poziomie 1100 m, w odległości około 150 m od szybu SG-1, podczas transportu osób z KMC PeBeKa na oddział G-12 samojezdnym wozem transportowym typu SWT-Team 14/1.9, (dalej „SWT-161”), należącym do firmy PeBeKa S.A.Operator SWT-161, przewożący dziewięciu pracowników firmy Pebeka S.A., dojeżdżając przecinką P-2 do upadowej F-8, z zamiarem skrętu w lewo, zatrzymał się zobaczywszy nadjeżdżającą upadową F-8 od strony lewej ładowarkę LKP-403D, o numerze zakładowym POM-36 i numerze fabrycznym 320/2022, należącą do O/ZG „Polkowice Sieroszowice” (dalej „ładowarka”). W celu przepuszczenia SWT-161 operator ładowarki, jadąc ciągnikiem do przodu, przejechał i zatrzymał się za skrzyżowaniem P-2 w kierunku przecinki P 1. Operator SWT-161, po skręceniu w lewo w upadową F-8 zatrzymał się z powodu nadjeżdżającego z naprzeciwka innego pojazdu transportowego. Równocześnie operator ładowarki ruszył (organem roboczym do przodu) w celu wymanewrowania maszyną tak, by kontynuować jazdę (ciągnikiem do przodu) z upadowej F-8 w lewo, w przecinkę P-2 i mając pole widzenia ograniczone transportowanym ładunkiem uderzył łyżką w tył stojącego SWT-161. 

W wyniku kolizji trzy osoby, dwie osoby siedzące w przedziale osobowym oraz kierujący pojazdem operator, doznały lekkich obrażeń. Poszkodowani po wyjeździe na powierzchnię udali się do punktu pielęgniarskiego, a następnie przewiezieni zostali do Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie, z którego, po badaniach i udzieleniu pomocy lekarskiej, zostali skierowani do miejsc zamieszkania. 

Do wypadku przyczyniło się niezachowanie szczególnej ostrożności przez operatora ładowarki podczas manewrowania w miejscu nieoznaczonym. 

Dyrektor OUG we Wrocławiu, po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia, decyzją z dnia 26 sierpnia 2022 r. wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  • eksploatacji pojazdu transportowego typu SWT-TEAM 14/1,9 o numerze zakładowym 161 i numerze fabrycznym 73/2021, stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Pebeka S.A. i uczestniczącego w kolizji w upadowej F-8 z ładowarką kołowo-przegubową typu LKP-0403D o numerze zakładowym 36, stanowiącej własność O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, w zakresie uszkodzonego w wyniku uderzenia przez ładowarkę stopnia wejściowego platformy pasażerskiej, zdeformowanych drzwiczek wejściowych na platformę oraz uszkodzonym zderzaku tylnym. Ponowna eksploatacja pojazdu transportowego może nastąpić po usunięciu nieprawidłowości i dostosowaniu jego stanu technicznego do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta. 
  • eksploatacji ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0403D o numerze zakładowym POM 36 i numerze fabrycznym 320/2022, należącej do oddziału C-60A O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” i uczestniczącej w kolizji z pojazdem transportowym typu SWT-TEAM 14/1,9 o numerze zakładowym 161, w której stwierdzono pękniętą szybę w drzwiach kabiny operatora ładowarki. Ponowna eksploatacja przedmiotowej ładowarki kołowo-przegubowej może nastąpić po wymianie uszkodzonej szyby.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry