25_04_2022

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 5 maja 2022 r.

INFORMACJA Nr 18/2022/EW

o pożarze endogenicznym, zaistniałym w dniu 25.04.2022r. o godzinie 045 w PGG S.A. Oddział KWK „Mysłowice - Wesoła” w Mysłowicach.

Pożar zaistniał w zrobach ściany 01A w pokładzie 510, na poziomie 665m. Pokład 510 zaliczony został do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, pierwszego i drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, pierwszego stopnia zagrożenia wodnego oraz trzeciej grupy skłonności węgla do samozapalenia.

W dniu 24.04.2022r., około godziny 1600, w związku ze wzrostem zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 01A w pokładzie 510, stwierdzonego na podstawie wyników prób powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, na polecanie kierownika ruchu zakładu górniczego, wyłączono z sieci wentylacyjnej rejon ściany 01A. Rejon odizolowano od czynnych wyrobisk tamami o konstrukcji przeciwwybuchowej, w tym między innym tamą TI-471, zabudowaną w pochylni wentylacyjnej A. W dniu 25.04.2022r., około godziny 045, analizatory tlenku węgla zabudowane w rejonie ściany 01A, w tym czujnik zabudowany przy tamie izolacyjnej TI-471, zarejestrowały wzrost stężeń CO, świadczące o występowaniu tlenku węgla w ilości przekraczającej 25dm3/min. W związku z powyższym, w dniu 25.04.2022r., o godzinie 047 dyspozytor kopalni rozpoczął prowadzenie akcji przeciwpożarowej. Z zagrożonego rejonu wycofano 53 pracowników, nie użyto aparatów ucieczkowych oraz żaden pracownik nie został poszkodowany. W ramach akcji ustalono, że tlenek węgla przedostaje się do wyrobisk zza tamy izolacyjnej TI-471, w związku z czym kierownik akcji podjął decyzję o dobudowaniu do tamy izolacyjnej TI-471, tamy o grubości 2,5m, ze spoiw mineralnych (o konstrukcji przeciwwybuchowej) TI-471a. Po wykonaniu tamy oraz po ustabilizowaniu się atmosfery kopalnianej na poziomie zgodnym z wymaganiami przepisów, kierownik akcji zakończył jej prowadzenie w dniu 28.04.2022r., o godzinie 053. Akcję, nadzorowaną przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, prowadzono z udziałem zastępów ratowniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A oraz OSRG Jaworzno.

Przyczyną pożaru endogenicznego, według wstępnych ustaleń, było samozapalenie się węgla pokładu 510 w zrobach ściany 01A.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, nakazał:

  1. Niezwłocznie przeprowadzić analizę stanu zagrożenia wentylacyjno-metanowo-pożaowego, w aspekcie wykluczenia możliwości migracji gazów z otamowanej przestrzeni do czynnych wyrobisk oraz ustalić zakres ciągłej kontroli parametrów i składu powietrza w tych wyrobiskach.
  2. Niezwłocznie uregulować, w obowiązującym trybie treść planu ruchu kopalni - pkt 15 - „zagrożenie pożarowe”, w związku z powstałym polem pożarowym obejmującym wyrobiska wyłączone z sieci wentylacyjnej kopalni, poprzez otamowanie przeciwwybuchowymi tamami izolacyjnymi, po zakończeniu akcji przeciwpożarowej.
  3. Zapoznać pracowników zatrudnionych  w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

 

do góry