25.01.2012.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 2.02.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 8/2012/EW

w sprawie poparzenia płomieniem, zaistniałego w dniu 25.01.2012 r., około godziny 1015 w PKW S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, któremu uległ górnik - spawacz oddziału GRP-3, lat 28, pracujący w górnictwie 11 lat.

Wypadek zaistniał w diagonali XV w pokładzie 209 na poziomie 500 m. Wyrobisko o wysokości 3,05 m i szerokości 4,70 m oraz średnim nachyleniu do 6o, wykonano w obudowie typu ŁPP 9/V32/A w I stopniu podwyższenia. W wyrobisku, po stronie ociosu zachodniego, prowadzono demontaż trasy przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000. Prace wykonywane były przez pracowników oddziału górniczego robót przygotowawczych GRP-3.

W dniu 25 stycznia 2012 r., na zmianie rannej rozpoczynającej się o godzinie 630, sztygar zmianowy oddziału GRP-3, skierował trzech górników w składzie: przodowy, spawacz i pomocnik do demontażu zasobnika pętlicy, przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000 w diagonali XV. Na polecenie sztygara zmianowego górniczego, górnik - spawacz nie posiadając zezwolenia na spawanie rozpoczął demontaż elementów zasobnika pętlicy przenośnika przy użyciu niedozwolonej w tym wyrobisku techniki - cięcia gazowego metalu.

Około godziny 1015, w trakcie przecinania śrub mocujących trasę jezdną wózka pętlicy, odzież spawacza zapaliła się od płomienia z palnika gazowego. Spawacz doznał poparzenia II stopnia lewej połowy klatki piersiowej, podbrzusza, krocza i lewego uda.

Według wstępnych ustaleń przyczyną poparzenia spawacza było oddziaływanie wysokiej temperatury z palącej się odzieży lub z palnika gazowego, w trakcie wykonywania niedozwolonych prac spawalniczych.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia prac cięcia gazowego z użyciem aparatu spawalniczego o numerze kopalnianym 35p, związanych z demontażem elementów zasobnika pętlicy przenośnika taśmowego typu Gwarek 1000 w diagonali XV w pokładzie 209 na poziomie 500 m, do czasu zbadania stanu technicznego palnika gazowego typu PU241A wraz z przewodami, manometrów gazowych wraz z reduktorami ciśnienia gazu i doprowadzenia do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową uszkodzonych elementów aparatu spawalniczego.

Zalecił:

  1. Ponownie przeszkolić spawaczy zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu spawalniczego i prowadzenia prac cięcia gazowego, ze szczególnym uwzględnieniem:
    - kontroli stanu technicznego sprzętu spawalniczego przed rozpoczęciem wykonywania prac cięcia gazowego,
    - zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac cięcia gazowego w urządzenia przeciwpożarowe.
  2. Z okolicznościami zaistniałego poparzenia płomieniem zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry